English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

DORV-Zentrum, Німеччина

Назва проекту: DORV-Zentrum
Місце імплементації: Юліх-Бармен, Німеччина
 Сайт www.dorv.de
Ключові слова: місцеві громади, сільська місцевість, розвиток територій

Цілі проекту: 

-  посилити регіональні частини міста/села, поліпшити рівень життя громади

- підтримати незалежну економічну та культурну ідентичність  села

- підтримати стійкість  інфраструктури

- втілити ідею «місцевого планування» - економіка – екологія – соціальне життя

- сприяти демографічному розвитку (підтримка літніх людей одночасно із створенням насиченого життя для молоді як невід’ємна частина сільського життя)


Фінансування: В ідеалі проект виконується всією сільською громадою разом із партнерами, DORV-Partner GbR  -організація, що займається збиранням фінансів, що надходять  від членів громади та партнерів

Короткий опис проекту: 

Успішне налагодження постачання товарів щоденного використання разом із наданням соціальних та медичних послуг та проведенням культурних заходів  було впроваджено у Бармені – невеликому селі, частині м. Юліх як результат трьохрічної праці місцевої громади. Пілотний проект під назвою ДОРВ-Центр було ініційовано жителями Бармена 9.9.2004. Всі роботи було виконано з ініціативи громади та під її відповідальність в центрі села. ДОРВ-Центр виконує:

 

Місцеве постачання товарів

Свіже м'ясо фрукти, овочі, молочна продукція, хліб, напої та ін. – на основі концепції  «small-space» Ф. Марканта

Різні послуги:

Силами свого штату ДОРВ продає «публічні» (від імені міста, району – наприклад, оформлення водійських прав), напів-публічні (банківські послуги, страхування) та індивідуальні послуги (туристична агенція, прибирання, продаж преси та ін.)

Соціальні послуги:

Повний «набір» соціальних та медичних послуг , що в тому числі включає сервіси допомоги людям похилого віку,  центр соціалізації та здоров’я,  службу доставки продуктів та ін.  Також було засновано волонтерській центр та клуб комунікації. Місцевий лікар, стоматолог та фармацевт також прямо зв’язані із Центром.

+Комунікація та суспільні збори +  Культурні події =  всебічне забеспечення                         

сучасна   сільська крамниця з новітніми технологіями (все потрібне під одним дахом із своїм власним штатом)    

                                                                                                                                        

Принципи:

·        Об’єднання

·        концентрація

·        регіональна орієнтація

·        якість

·        сучасні медіа

Results

Після проведення дослідження місцевих умов проект було запущено влітку  2004.  Центр було відкрито в центрі Бармена в приміщенні колишнього ощадного банка 9. 9. 2004. З того часу він працює, благотворно впливаючи на всі прошарки населення, в тому числі людей похилого віку, молоді сім’ї, працюючих громадян, окремі домогосподарства та ін. Успішний досвід Бармена  привів до створення ще 50 подібних центрів, що відбувається наразі у Німеччині, Нідерландах, Бельгії та Австрії.

 

Щоб дізнатися більше або зв’язатися з авторами проекту, будь ласка, зерниться до нас  на  event@socialbusiness@com.ua

 Project name: DORV-Zentrum

Place of implementation: Jülich-Barmen, Germany
Website: www.dorv.de
Key words: communities, rural area, territory development

Project aims and goals:

- strengthen regional parts of city/village for living – strengthen quality of life

- keeping up independent economical and cultural identify of villages

- support sustainability (and others: to maintain fabric of building for utilization in future

- fulfil the ideas of „local agenda“: economy – ecology – social affaires – (living and working can grew together again)

- observe demographic development: (care of elderly as integral part of young and vivid village life)

- development of energy costs – driving into the next  city/market will be more expensive


Project terms:  ideal the community of citizens is upholder, DORV-Partner GbR  is  collecting capital/money from partners/citizens

Short Project description: 

The successful rebirth of a long ago lost supply with daily goods, added with services, social and medical supply, communications and cultures supplies in Barmen,  a little village,  a part of city of Jülich, is the result of three years efforts. As a pilot project by the german federal-country Northrhine-Westfalia (MUNLV) citizens of Barmen opened their DORV-Centre at 9.9.2004. All done in one’s own initiative and their own responsibility in the middle of their centre of village.

 

Local supply: Freshness, food, meat, fruits, vegetables, cheese, milk, bread, beverages, chemists…– based on the “small-space” concept from Fa. Markant (Offenburg): IK – Ihr Kaufmann (new in NRW) NRW)

Different Services: Completely with his own staff the DORV „sells“  public (city, district – e.g. driving-license), semi-public (town‘s department of works, saving bank, insurance ...) and private services (travel agency, cleaner‘s, newspaper/press, Quelle-shop... ...) in very differrent kind. (partner: KOMM-IN GmbH from Sternenfels (BW), where such service-centres already be managed successfully)

Social-Service-Station:An „All a round package“ for social and medical welfare does, resp. arranges e.g. old people’s welfare, take and fetch service, transport service, socialisations health and service centre, mobile meal service,... . More thаn is arranged a volunteer centre and a club house communication corner. ( partner: AWO).  Practitioner,  dentist and dispensing chemist are connected directly at DORV-Centre.

  + Communication and (social) meeting + Culture supplies = All around   supplies 

CONCEPT: the modern  OLD-VILLAGE-STORE with High Tech  (all under the same roof with own staff)                                                                                                                

PRINCIPLES 

·        clustering

·        concentration

·        regional orientation

·        quality

·        modern media

Кesults

After a study for realization (supported by the government of NRW) the project starts in summer 2004. After great rebuilding in the former office of saving bank at 9. 9. 2004 right  in the middle of the village of Barmen the DORV-Centre opens. It benefits all groups of population including elderly citizens, young families, working citizens, new citizens, single households. Now 12 centre are working. 50 more are growing up in the moment in Germany, Netherland, Belgium, Austria

To learn more or contact authors of the project please contact ushereor viaevent@socialbusiness@com.ua

Поділитись:
Партнери