English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015


Умови участі у Всеукраїнському Конкурсі

1. Брати участь у Всеукраїнському Конкурсі "Найкращі соціальні проекти України - 2015" (далі - Конкурс) мають право фізичні особи – підприємці та юридичні особи будь-якої форми власності, зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, які, на дату реєстрації у Конкурсі, мають вже реалізовані соціальні проекти або ж такі, що запущені в дію та функціонують донині. Період запуску/реалізації проекту - з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року.

2. Один Заявник може подавати на Конкурс декілька реалізованих соціальних проектів у різні номінації (різні проекти у одну й ту ж саму номінацію); подавати один і той самий соціальний проект у різні номінації забороняється.

3. Інформація про Соціальний проект, подана Заявником, має бути своєчасною та достовірною.

4. З моменту активації електронної відмітки «З правилами та умовами участі у Конкурсі ознайомлений (на)» у Формі-заявці реєстрації Проекту, учасник підтверджує факт ознайомлення та прийняття Правил та умов участі у Конкурсі, а також дає згоду на обробку персональних даних.
Обробка персональних даних у даному Конкурсі передбачає безкоштовне використання Організатором Конкурсу наданої учасником інформації про себе/компанію/організацію, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. передача даних третім особам) та зміст даної згоди. Зокрема, безоплатне використання імені та прізвища учасника або керівника та співробітників учасника (окрім рекламних цілей), зображення проекту та команди проекту (окрім рекламних цілей), інтерв’ю або інших матеріалів про учасника та проект з рекламною/маркетинговою метою, (в т.ч. імені та зображення (окрім рекламних цілей) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для розсилки інформаційних повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Використання особистих даних не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у статтях 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
Відмова Учасника Конкурсу від прийняття умов участі та Правил, а також відмова від згоди на обробку персональних даних позбавляє учасника права на участь у Конкурсі.

5. Припиняється право учасника на участь у Конкурсі, якщо:
  • дані для участі у Конкурсі, у тому числі щодо засобів зв’язку з учасником та/або керівництвом компанії, яка ініціювала соціальний проект є недостовірними/некоректними;
  • учасник не виконує / виконує неналежним чином умови участі у Крнкурсі;
  • учасник надав недостовірні дані про свій проект.

Напрями соціальних проектів, які приймаються до участі у Конкурсі:
1. Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді (профілактика негативних звичок і явищ; соціалізація сучасної сім'ї);
2. Здоров'я та благополуччя в суспільстві (популяризація активного способу життя та масового спорту; раціональне харчування; подолання бідності);
3. Охорона навколишнього середовища та сталий розвиток;
4. Підтримка науки і культури;
5. Соціальне підприємництво;
6. Підтримка та розвиток громадської діяльності;
7. Корпоративна соціальна відповідальність;
8. Благодійність;
9. Інші номінації, оголошені Партнерами Конкурсу.

Ознайомтесь з повним текстом Положення "Про Всеукраїнський Конкурс "Найкращі соціальні проекти України-2015"

Поділитись:
Партнери