English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015


ПОЛОЖЕННЯ про проведення Всеукраїнського конкурсу «Найкращі соціальні проекти України-2015»

1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу «Найкращі соціальні проекти України-2015» (далі - Положення) визначає мету, завдання, категорію учасників, строки, порядок та умови проведення Всеукраїнського конкурсу «Найкращі соціальні проекти України-2015» (далі - Конкурс).

1.2. Організатор Конкурсу - Громадська Організація «Центр соціального лідерства» - юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством України (ЄДРПОУ 8908264, місце знаходження: 03028, м. Київ, пр. Науки, 30, оф. 155) (далі — Організатор).

1.3. Мета проведення Конкурсу – створити інформаційно-освітню платформу найкращих соціальних проектів і практик, що реалізуються державними підприємствами, бізнес-структурами та громадськими організаціями в Україні для налагодження ефективного партнерства, навчання та підтримки організацій, які спрямовані на вирішення актуальних соціальних проблем для досягнення соціального благополуччя.
1.3.1. Завдання Конкурсу:
а) підтримати актуальні соціальні практики та проекти міжсекторальної взаємодії «влада – бізнес – наука – освіта – суспільство», що сприяють стійкому розвитку територій в Україні;
б) привернути увагу українських та світових «лідерів думок» до соціальних запитів та заохотити їх до використання практики наставництва, соціального консалтингу (та/або коучингу), благодійництва;
в) сприяти поширенню ефективного досвіду найкращих українських соціальних проектів в Україні та світі.

1.4. Терміни та поняття, що використовуються у Положенні
1.4.1. Соціальний проект (далі - Проект) – це діяльність, спрямована на здійснення значущих змін в усталену практику та/або зміну визначених неефективних моделей поведінки людини (групи людей) за обмежений час з використанням обмеженого ресурсу з метою досягнення соціального благополуччя.
1.4.2. Заявка – заповнена електронна Форма, розміщена на сайті Конкурсу www.forum.o2.ua.
1.4.3. Заявник - приватний підприємець та/або юридична особа (некомерційна та/або комерційна організація), державна та/або наукова інституція, які подали заявку на участь у Конкурсі та відповідають вимогам, зазначеним у даному Положенні.
1.4.4. Оргкомітет - організаційний комітет Конкурсу складається зі співробітників ГО «Центр соціального лідерства», які здійснюють прийом і первинну експертизу заявок на участь у Конкурсі, а також вирішення загальних організаційних питань;
1.4.5. Учасник Конкурсу - Заявник, допущений до участі у Конкурсі на основі поданої Заявки, яка пройшла перевірку первинної експертизи;
1.4.6. Конкурсний комітет (журі) - група осіб, до складу якої входять співробітники ГО «Центр соціального лідерства», а незалежні експерти для здійснення професійної оцінки заявок прийнятих Оргкомітетом та визначення Переможців Конкурсу. Деталі діяльності журі зазначені у Положенні про конкурсний комітет із визначення переможців Конкурсу «Найкращі соціальні проекти України»;
1.4.7. Півфіналісти – учасники Конкурсу, які набрали максимальну кількість голосів за підсумками он-лайн голосування на сайті Конкурсу www.forum.o2.ua у кожній з номінацій, зазначених у п.3 даного Положення, але не більше 30 соціальних проектів загалом;
1.4.8. Фіналісти - півфіналісти Конкурсу, які отримали найвищі оцінки Конкурсної комісії за критеріями, зазначеними у п. 5 даного Положення, але не більше 10 соціальних проектів;
1.4.9. Переможці Конкурсу – троє фіналістів Конкурсу, які отримали найвищі сумарні оцінки конкурсної комісії за результатами анонімного голосування та посіли І, ІІ та ІІІ місця, відповідно до умов даного Положення;
1.4.10. Головний приз (грошовий грант) - винагорода Переможців Конкурсу на розвиток соціальних проектів.

2. Правила та умови участі у Конкурсі (далі – Правила)

2.1. Брати участь у Конкурсі мають право фізичні особи – підприємці та юридичні особи будь-якої форми власності, зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, які, на дату реєстрації у Конкурсі, мають вже реалізовані соціальні проекти або ж такі, що запущені в дію та функціонують донині. Період запуску/реалізації проекту - з 01 січня 2012 року по 01 січня 2015 року.

2.2. Один Заявник може подавати на Конкурс декілька реалізованих соціальних проектів у різні номінації (різні проекти у одну й ту ж саму номінацію); подавати один і той самий соціальний проект у різні номінації забороняється.

2.3. Інформація про Соціальний проект, подана Заявником, має бути своєчасною та достовірною.

2.4. З моменту активації електронної відмітки «З правилами та умовами участі у Конкурсі ознайомлений (на)» Заявці на реєстрацію Проекту, учасник підтверджує факт ознайомлення та прийняття Правил та умов участі зазначених у даному Положенні, а також дає згоду на обробку персональних даних.
2.4.1. Обробка персональних даних у даному Конкурсі передбачає безкоштовне використання Організатором Конкурсу наданої учасником інформації про себе/компанію/організацію, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. передача даних третім особам) та зміст даної згоди. Зокрема, безоплатне використання імені та прізвища учасника або керівника та співробітників учасника (окрім рекламних цілей), зображення проекту та команди проекту (окрім рекламних цілей), інтерв’ю або інших матеріалів про учасника та проект з рекламною/маркетинговою метою, (в т.ч. імені та зображення (окрім рекламних цілей) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також для розсилки інформаційних повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Використання особистих даних не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у статтях 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.4.2 Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує що він ознайомлений з Правилами проведення Конкурсу та згоден з їх умовами, а також дає свою не відкличну згоду з усіма пунктами Правил. Відмова Учасника Конкурсу від прийняття умов участі та Правил зазначених у даному Положенні, а також відмова від згоди на обробку персональних даних позбавляє учасника права на участь у Конкурсі.

2.5. Припиняється право учасника на участь у проекті, якщо:
- дані для участі у Конкурсі, у тому числі щодо засобів зв’язку з Учасником та/або керівництвом компанії, яка ініціювала соціальний проект є недостовірними/некоректними
- Учасник не виконує / виконує неналежним чином умови та Правила даного Положення
- Учасник надав недостовірні дані про свій проект

3. Номінації Конкурсу

3.1. Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді (профілактика негативних звичок і явищ; соціалізація сучасної сім'ї);
3.2. Здоров'я та благополуччя в суспільстві (популяризація активного способу життя та масового спорту; раціональне харчування; подолання бідності);
3.3. Охорона навколишнього середовища та сталий розвиток;
3.4. Підтримка науки і культури;
3.5. Соціальне підприємництво;
3.6. Підтримка та розвиток громадської діяльності;
3.7. Корпоративна соціальна відповідальність
3.8. Благодійність
3.9. Інші номінації, оголошені Партнерами Конкурсу.

4. Детальний опис основних етапів проведення Конкурсу
4.1. I етап - Прийом заявок та попередній відбір на участь у Конкурсі відбувається з 11 лютого 2015 року до 30 червня 2015 року.
Для участі у I етапі Конкурсу необхідно:
4.1.1. Ознайомитись з Положенням про Конкурс та Правилами участі у ньому на сайті www.forum.o2.ua;
4.1.2. Заповнити Заявку та подати її на первинну експертизу, обов’язково вказавши номінацію, в якій буде представлено Соціальний проект та згоду на прийняття Правил та умов Конкурсу, та обробку персональних даних;
4.1.3. До Заявки проекту додаються: логотипи; фотографії; розрахунки, необхідні для здійснення планованих дій, сценарії, анкети, результати соціальних опитувань, відгуки та інші матеріали що підтверджують достовірність Проекту (або посилання, за якими з ними можна ознайомитись);
4.1.3.1 Інформація про Проект не повинна містити посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи; наклепницьку інформацію; інформацію, не пов’язану з номінаціями Конкурсу; інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може трактуватися як аморальна, неетична або така, що пропагує насильство.
4.1.3.2. Заповнюючи Заявку, забороняється розміщувати інформацію, що порушує право інтелектуальної та авторської власності;
4.1.4. Після первинної перевірки, соціальний проект розміщується на сайті, де за нього може віддати свій голос будь-який громадянин України/або іншої країни

4.2. II етап - Народне голосування на www.forum.o2.ua відбувається з 13 березня 2015 року по 10 вересня 2015 року
4.2.1. Щоб віддати свій голос за будь-який соціальний проект, розміщений на сайті www.forum.o2.ua, необхідно авторизуватись через свій профайл у соціальній мережі Facebook;
4.2.1.1 Один авторизований відвідувач може проголосувати за один Проект Конкурсу лише один раз;
4.2.1.2 Для можливості виходу у IІI-ій етап Конкурсу, Проект повинен зібрати мінімум 200 голосів.
4.2.1.3. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою беззаперечне право знімати будь-які бали, отримані Учасниками Конкурсу за допомогою технічних та/або інших махінацій.

4.2.1.4. Учасники Конкурсу, автори робіт, які не відповідають правилам Конкурсу, порушують умови голосування, вдаються до фальсифікації результатів голосування, зокрема, накручують голоси, розміщують недостовірну інформацію тощо, можуть бути дискваліфіковані з участі у Конкурсі.
4.2.2. Якщо Проекти одного напряму у ІІ етапі набрали однакову кількість голосів, то у другий етап виходять всі проекти з однаковою кількістю балів.
4.2.3. У Півфінал (ІІІ етап) Конкурсу виходить по три Проекти у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість голосів протягом IІ етапу, але не більше 30 (тридцяти) проектів;

4.3. III етап – Оцінка Проектів Конкурсною комісією – з 11 вересня 2015 року по 18 жовтня 2015 року
4.3.1. Півфіналісти Конкурсу (не більше 30 проектів) будуть представленні на розгляд Конкурсного Комітету (журі) для визначенні Фіналістів та Головних Переможців.
4.3.2. До кола Фіналістів вийде не більше 10 проектів, відповідна інформація буде розміщена на сайті www.forum.o2.ua не пізніше 20 жовтня 2015 року.
4.3.3. Механізм оцінювання Проектів Конкурсною комісією відображено у Положенні про Конкурсний комітет із визначення переможців Конкурсу «Найкращі соціальні проекти України»;
4.3.3. Рішення Конкурсного комітету є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.3.4.Головними переможцями (відповідно І, ІІ та ІІІ місця) Конкурсу стають Соціальні проекти, які отримали найбільшу кількість балів від конкурсної комісії за критеріями зазначеними у п.5. даного Положення під час закритого фінального голосування

4.4. IV етап – Нагородження Переможців.
4.4.1 Нагородження Переможців відбудеться у рамках урочистої Події Форум «Найкращі соціальні проекти України», який орієнтовно заплановано на 11 листопада 2015 року у місті Києві, з подальшою публікацією результатів Конкурсу на сайті Конкурсу, а також на сайтах Організаторів і Партнерів та у соціальних мережах
4.4.2. Дата, місце, час, програма та інші організаційні деталі проведення урочистої Події можуть бути змінені в односторонньому порядку.
4.4.3. Головні призи (грошові гранти) вручаються Переможцям, які посіли І, ІІ та ІІІ місця за підсумками ІІІ етапу Конкурсу та оголошення їх Головними переможцями під час урочистої події та отримання Оргкомітетом Конкурсу всіх необхідних супровідних документів.
4.4.4. Якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту визначення Переможців, Організатори Конкурсу та уповноважені ними особи не можуть зв'язатися з Учасником (за контактними даними, вказаними в Заявці), з причин, не залежних від Організаторів, право на отримання Головного Призу (грошового гранту) або спеціальних призів переходить до наступного за кількістю набраних балів / голосів Учасника зі списку додаткових претендентів.
4.4.5. Якщо Головні переможниці Конкурсу з причин, не залежних від Оргкомітету, не мають можливості отримати Головний приз (грошовий грант) або спеціальні призи, такі Переможці позбавляються права на отримання будь-якої компенсації від Організаторів Конкурсу або уповноважених ним Виконавців.
4.4.6. Для отримання Головного призу (грошового гранту) Головні переможці повинні протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання повідомлення про визнання його соціального проекту Переможцем направити Оргкомітету або уповноваженому ним Виконавцю, факсом (044 525 86 99) або електронною поштою info@socialbusiness.com.ua копії наступних документів:
а)виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
б) банківські реквізити для отримання головного призу.
4.4.7. Якщо Головний приз (грошовий грант) не був отриманий Переможцем (у зв'язку з заявою про відмову, або інших незалежних від Організаторів причин), якщо надана Переможцем інформація була некоректною або не відповідала дійсності, якщо в діях Переможця виявлені ознаки зловживань чи шахрайства – йому може бути відмовлено в отриманні Головного призу (гранту). У такому випадку вважатиметься, що такий Переможець добровільно і самостійно відмовився від Головного призу (гранту).
4.4.8. Грошовий приз (грошовий грант) не може бути передано готівкою.
4.4.9. Розмір грошових призів (грошових грантів) встановлюється Організатором конкурсу додатково.

5. Критерії оцінки за номінаціями

5.1. Оцінка Проектів Учасників здійснюється Оргкомітетом та Конкурсним комітетом за окремим Положенням про конкурсний комітет із визначення переможців Конкурсу «Найкращі соціальні проекти України» за наступними загальними, вичерпними, якісними критеріями:
а) Актуальність проекту, релевантність цілям;
б) Інноваційність проекту;
в) Ефективність реалізації;
г) Користь для цільової аудиторії (загальне враження, відгуки споживачів та експертів ринку, рейтинги, матеріали в ЗМІ та інші підтвердження досягнень проекту).

5.2. Аудитор Конкурсу - компанія BDO в Україні, ведуча національна аудиторсько-консалтингова група компаній, яка є членом BDO International.

6. Загальні умови
6.1. Беручи участь у Конкурсі, кожен Заявник підтверджує ознайомлення і повну згодну з умовами та Правилами участі у Конкурсі, зазначеними у даному Положенні і зобов’язується їх дотримуватися.
6.2. Заявники Конкурсу діють від імені своїх організацій добровільно та уповноважено . Учасники Конкурсу приймають на себе відповідальність і всі ризики наслідків, пов'язаних з участю у Конкурсі та отримання Головних/спеціальних призів Конкурсу.
6.3. Усі призи, у тому числі Головні призи (грошові гранти) можуть бути отримані Учасниками Конкурсу відповідно до умов зазначених у даному Положенні.
6.4. Усі призи, у тому числі Головний приз (грошовий грант) обміну або іншій компенсації не підлягають.
6.5. Оргкомітет Конкурсу або уповноважений ним Виконавець залишає за собою право змінювати призовий фонд Конкурсу та / або окремі види призів Конкурсу та / або їх склад і кількість, зокрема включати в Конкурс інші призи, не передбачені даним Положенням.
6.6. Члени Конкурсного комітету не мають право використовувати будь-які матеріали, що стосуються даного Конкурсу, в політичних цілях (дебати, обговорення, політичні заходи тощо).
6.7. Організатор Конкурсу не несе відповідальність за невиконання даного Положення у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора Конкурсу обставини.
6.8. Усі результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.

6.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Конкурсу.

Поділитись:
Партнери