English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Exit, Швеція

Exit, Sweden

Назва проекту: EXIT (Вихід)
Місце імплементації: Стокгольм,  Швеція
 
Сайт: http://exit.fryshuset.se/english/
Ключові слова: реабілітація, молодь, грантове фінансування

Цілі проекту:  Допомогти людям покинути нео-нацистські організації (як то White Power у Швеції) та реінтегруватись до суспільного життя
Фінансування: Проект фінансується різноманітними щорічними відкритими грантами 

Короткий опис проекту: 

Exit – це шведська організація, що діє на національному рівні та допомагає людям покинути нео-нацистські та право-радикальні організації та закласти основи для нового суспільного життя. Проект було запущено у 1998 р. і с цього часу  безперервно здійснюється робота з реабілітації колишніх членів  White Power , а також влаштовуються превентивні заходи для молоді. Exit  також проводить роботу з родичами членів радикальних організацій , надає консультації  та обучає професіоналів, що контактують з ними (викладачі, соціальні робітники, поліція і т.п.)

Ціль роботи – надати відчуття причетності та створити середовище, де колишні члени цих організацій отримують можливість повернутися до нормального життя, звільнитися від тягаря минулого, взяти відповідальність за свої дії, розірвати соціальну відчуженість, розвинути навики співпраці та соціальні навички, навчитися вирішувати конфлікти без насильницьких методів та довіряти іншим.  Головним методом реабілітації  даному разі виступає метод сумісної діяльності членів організації.

Важливим є той факт, що  деякі з співпрацівників  EXIT також належали до право-радикальних організацій в минулому та мають власний досвід щодо специфіки діяльності подібних організацій.  Додатково до штату входять координатор та лікар. Психіатр та декілька психологів також співпрацюють з організацією на постійній основі.

Результати 

Реальна підтримка сотен людей, що мотивовані змінити своє життя та покинути екстремістські організації. Оскільки проект з самого початку орієнтований на тих, хто має мотивацію до змін, рівень успіху надзвичайно високий. Іншим важливим наслідком  є створення обізнаності серед батьків, фахівців та тих, хто хоче отримати досвід щодо функціонування white power  в Швеції для того, щоби зрозуміти механізми її дії та мати можливість відповідно реагувати.


Щоб дізнатися більше або звязатися з авторами проекту, будь ласка, зерниться до нас  на  event@socialbusiness@com.ua

 Project name: EXIT
Place of implementation: Stockholm, Sweden
 Website:
http://exit.fryshuset.se/english/
Key words: rehabilitation, youth, grant funding

Project aims and goals: To help people leave neo-nazi organizations (such as White Power) and reintegrate into society
Project terms: We apply for funding on a yearly basis and have to rely on open grants for funding.

Short Project description: 

Exit is a Swedish organization working nationally with helping individuals to leave White supremacy environments and to lay a foundation for a new social belonging. The project was launched in 1998 and has since operated successfully with rehabilitation and preventive work. We also coach relatives of activists in the white power movement, give consultation and educate professionals who come in contact with these individuals (in schools, social services, police force etc) and method development in this area.

We provide a sense of participation and an environment where the individuals are given the opportunity to grow into an ordinary existence, make peace with the past, work through hatred and aggression, take responsibility for their actions, break the social solitude, train their collaboration skills and social abilities, learn how to cope with set-backs and trials, solve conflicts without violence and trust others.

Several of the EXIT staff has background in the White supremacy environment. Additional employees; a therapist and a coordinator. A psychiatrist and a number of psychotherapists are also tied to the project. 

Results

Support  for hundreds individuals who are motivated to make a change in leaving the Swedish white power movement. By targeting the once are motivated the rate of success naturally is very high.
The second result is actually having a knowledge base for parents, professionals and others who wants to have experience based knowledge of the white power environment in Sweden in order to understand and respond to white power engagement.

To learn more or contact authors of the project please contact us via event@socialbusiness@com.ua

Поділитись:
Партнери