English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

VoisinMalin, Франція

Назва проекту: VoisinMalin (Розумні сусіди)
Місце імплементації: Франція
 Сайт: http://www.voisin-malin.fr/

Цілі проекту:  надати більше можливостей жителям неблагополучних районів міста
Короткий опис проекту: 

Маючи на меті  встановити більш позитивну динаміку у найменш благополучних районах Парижу VoisinMalin  знаходить природних лідерів серед місцевого населення.  Вони приймаються до штату та проходять навчання в нашій асоціації, щоб потім мати змогу розпочати діалог з населенням району і таким чином надати йому більше можливостей та шансів до позитивних змін. Програма працює у тісній кооперації із партнерами, такими як соціальні служби, місцеві інституції та компанії, що надають загальні побутові послуги.

Voisins Malins  або «розумні сусіди» проводять зустрічі із жителями району переважно в них вдома. Вони надають поради щодо конкретних сервісів, що можуть бути корисні саме для них. Прислухаючись до них люди мають змогу скористатися перевагами та внести зміни до свого повсякденного життя. Для цього Voisins Malins  мають дійсно знатися на потребах місцевих жителів, мати актуальну інформацію про проекти та сервіси, якими вони  можуть скористатися як громадяни та споживачі.   Таким чином Voisins Malins  працюють на добробут всієї громади, розвиваючи взаємодію та об’єднуючи населення району. 

Результати 

За перші 3 роки існування VoisinMalin  було розбудовано  потужну модель, що довела ефективність проекту в Паризькому регіоні. Наразі заплановано розпочати роботу 20 нових осередків в 5 головних міських регіонах Франції до кінця 2019.

15% населення неблагополучних районів отримають можливість  усвідомити необхідність позитивних змін та реальні механізми щодо іх втілення – а це означає, що 150.000 дверей буде відкрито Розумним Сусідам в наступні 5 років.

§        Розумні сусіди надають поради щодо :

-        Домогосподарства

-        Енергозбереження та шляхів зменшення витрат на комунальні платежі

-        Освіти, медицини та доступу до соціальних прав

-        Користування публічними сервісами та установами

§        Розумні сусіди з неблагополучних районів набувають лідерських якостей

§        Вони вже провели зустрічі із 10 000 сім’ями за 3 роки (це близько 30 000 жителів). Ці сім’ї набули більше впевненості щодо майбутнього свого району та власної можливості діяти, впроваджуючи позитивні зміни.

§        5 000 отримали персональні консультації щодо використання публічних сервісів

§        8 з 10 дверей відчиняються для Розумних Сусідів   

Щоб дізнатися більше або зв’язатися з авторами проекту, будь ласка, зерниться до нас  на  event@socialbusiness@com.ua

 

Project name: VoisinMalin
Place of implementation: France
 Website: http://www.voisin-malin.fr/

Key words:

Project aims and goals: to empower citizens of underprivileged neighborhoods.

Short Project description: 

In order to restore a positive dynamic in underprivileged neighborhoods, VoisinMalin identifies natural leaders among local inhabitants. They are hired and trained by the association, and missioned to create a dialogue with other inhabitants and thus empower them. The missions are built conjointly with partners such as social housing providers, local institutions or companies that provide services of general interest.

The Voisins Malins or ‘Smart Neighbors’ meet all residents in the neighborhood, essentially at their home. They give them advice on concrete services available to them. They listen to them, and build their capacity to take advantage of changes in their everyday lives. This goes with understanding people’s needs, giving them information on new projects and services they can use, advising them as citizens and consumers. In the end, they empower the community by fostering more interactions and bonding in the neighborhood.

Results

The first 3 years saw the building of a strong model that proved its effectiveness in the Paris region. The objective is now to start operating in 20 new neighborhoods by the end of 2019, thus allowing VoisinMalin to act in the 5 main French urban areas.

15% of the people who live in underprivileged neighborhoods will have been empowered, meaning they will have better means and understanding of how to act for a positive future – which means that 150.000 doors will be opened in 5 years.

§        Themes on which VoisinMalin has contributed :

-        Housing

-        Energy poverty and reduction of rental expenses

-        Education, health, access to social rights

-        Helping people use services in public facilities such as Post offices

§        The Smart Neighbors, who live in underprivileged neighborhoods, have gained leadership skills

§        They met with 10 000 families at their homes in 3 years (that is about 30 000 inhabitants). Those families have regained confidence in the future of their neighborhood and in their capacity to act

§        5 000 people had a personal coaching in a public facility to better use its services

§        8 out of 10 doors open to the knocking of the Smart Neighbors

To learn more or contact authors of the project please contact us viaevent@socialbusiness@com.ua

Поділитись:
Партнери