English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Kwiat Kobiecości, Польща

Назва проекту: Kwiat Kobiecości (Квітка жіночості)

Місце імплементації: Польща

Key words: здоров’я, освіта, жінки, молодь
Сайт:http://www.kwiatkobiecosci.pl/

Цілі проекту:
 Створити загальнопольську мережу, що привертає увагу до проблем жіночого здоров’я та впроваджує базову освіту в контексті запобігання гінекологічних захворювань у молодих дівчат і в дорослих жінок.   

Короткий опис проекту

Створюючи об’єднання жінок: акторок, телезірок, активісток, що сприяють поширенню інформації про організацію,  Квітка Жіночості проводить паралельні освітні заходи по всій Польщі. Таким чином було привернуто увагу до 20 мільйонів жінок та чоловіків. Тільки цього року навчальні програми залучили понад 300,000 жінок в Польщі.  

За весь час існування організації було розроблено та успішно реалізовано п’ять навчальних курсів  по всій Польщі: "Молода та здорова" [Młoda i Zdrowa], "Жінка для жінки" [Kobiety dla Kobiet], "Розумна та уважна" [Rozumni i Uważni], а  також національна соціальна кампанія "Вродлива бо здорова" [Piękna bo Zdrowa] та "Яйце розумніше за курку” [Jajko mądrzejsze od kury]. Наразі 14 активісток Квітки Жіночості працюють в різних регіонах Польщі,  привертаючи увагу жінок до небезпеки гінекологічних захворювань. 

Загальнонаціональна соціальна кампанія "Вродлива бо здорова" має на меті нагадати жінкам про необхідність регулярних гінекологічних оглядів.

Підчас кампанії Організація збирає Нараду Експертів, що складається з провідних фахівців в галузях гінекології та онкології, які приймають участь в різних заходах  та відповідають на запитання жінок. Газети та журнали публікують безкоштовні ваучери на проходження медичних аналізів.  Також створюються спеціальні «Міста Жінок» в торгівельних центрах, де бажаючи можуть отримати інформацію щодо профілактики раку шийки матки та  загроз, що становить вірус папіломи людини. 

Кожна жінка може стати посланицею Квітки Жіночості. Їх об’єднує червоний браслет-незабудка, який є фірмовим знаком та символом жіночої боротьби та сили.  

Результати

За весь час існування Квітки Жіночості більш ніж 400,000 жінок в Польщі  ( віком 25-40+) відвідали навчальні заходи, присвячені необхідності регулярних гінекологічних оглядів та аналізів, що є гарантією краси та здоров’я. Були організовані сотні дискусій, інтерв’ю та освітніх заходів за підтримки Національного Фонду Здоров’я та Міністерства Охорони Здоров’я Польщі, які допомогли привернути увагу влади до надзвичайно високого рівня смертності від гінекологічних захворювань. Також  в рамках акції «Молода бо здорова» увагу до проблеми було привернуто серед більш ніж 15.000 молодих дівчат (14-18 років).

Акція «Святий Микола» охопила більш ніж 12,000 жінок, що страждають на рак (пацієнток гінеко-онкологічних відділень). Вони отримали підтримку, побажання одужання і невеликі  подарунки.

 

Щоб дізнатися більше або зв’язатися з авторами проекту, будь ласка, зерниться до нас  на  event@socialbusiness@com.ua

 

Project name: Kwiat Kobiecości

Website:http://www.kwiatkobiecosci.pl/
Place of implementation: Poland
Key words: health, education, women, youth

Project aims and goals: Creating an all-Poland network of women raising awareness and providing basic education in the context of gynecological diseases prevention for both young girls and mature women.

 
Short Project description:

By building the network of women: actresses, TV presenters, women who join in the campaigns, the Organization launches parallel educational activities throughout Poland.  In this way we reach up to 20 million women and men. During the year, thanks to educational programs, we reach over 30,000 women in Poland.

Five educational courses have been created and successfully launched throughout Poland: "Young and Healthy" [Młoda i Zdrowa], "Women for Women" [Kobiety dla Kobiet], "Sensible and Careful" [Rozumni i Uważni] including also the National Social Campaign "I’m Beautiful because I’m Healthy" [Piękna bo Zdrowa] and "An egg smarter than a hen” [Jajko mądrzejsze od kury]. At the moment there are 14 activists of Kwiat Kobiecości who work to promote the gynecological prevention in their own regions. Nationwide Social Campaign „I’m Beautiful because I’m Healthy” aims to remind and persuade women to take up regular gynecology tests. In the last year’s jubilee edition of the Campaign the educational scope has been extended and focused also on other women diseases connected with reproductive system. Up to the year 2013, “I’m Beautiful because I’m Healthy” action focused on prevention of cervical cancer and threats connected with HPV.

For the time of the Campaign the Organization appoints the Chapter of Experts, distinguished specialists in the field of gynecology and oncology who participated in the chats and answered the questions of women during each of the Campaigns. The journals and magazines publish the cytology vouchers which are free of charge. There are the “Towns of Women” built on the area of shopping centers where women can get information about cervical cancer prevention and threats caused by HPV.

Each woman can become an ambassador of Flower of Womanhood [Kwiat Kobiecości]. We united by a red bracelet – “Forget-me-not”, which is our distinguishing mark and a symbol of woman’s fight and strength.

Results

Since the beginning of the activity, KK has reached over 400.000 women throughout Poland in the age group (25-40+) on the direct educational meetings concerning the necessity of taking up regular gynecology tests which are a guarantee of health and beauty. Hundreds of TV interviews, participation in discussions and educational meetings organized by National Health Fund and the Ministry of Health enabled to draw attention of authorities to the problem of high death rate due to gynecology diseases. Within the frame of “I’m Young because I’m Healthy” action, the awareness has been built of over 15.000 young girls (14-18 years old).

The Santa Clause action reaches over 12.000 women suffering from cancer (patients of the gynecologic oncology wards), giving them support, good word and small beauty gifts.

 

To learn more or contact authors of the project please contact us here or via event@socialbusiness@com.ua 

Поділитись:
Партнери