English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Milk communities, Danone

Назва проекту: Молочні кооперативи (Milk communities)

Місце імплементації: Україна

Сайт: http://danone.ua/

Цілі проекту:
  створення сталої та конкурентоспроможної системи профільних кооперативів; розвиток міні-ферм сімейного типу; розвиток організаційної та професійної спроможності міні-ферм, учасників СОК (сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів) та їх членів. 

Короткий опис проекту

Проект "Молочні кооперативи" - інноваційний проект соціального партнерства, покликаний об'єднати 2000 сімей – дрібних сільгоспвиробників –  шляхом створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК).  Проект  реалізується "Данон" в Україні  разом з МБО «Добробут Громад» (Heifer Ukraine) і за підтримки «Данон Екосистем Фонду»  і Heifer International. Проект має 3 фази імплементації згідно стратегічного плану розвитку:

 • 2010 -2011 Перший етап проекту "Відкриття кооперативів. інституційна та технічна підтримка" 
 • 2011- 2012 Другий етап проекту «Розвиток кооперативів, імплементація моделі "Ферми сімейного типу".
 • 2013 - травень 2015 Третій етап проекту «Створення ферм сімейного типу на базі СОК" 
 • 2015 - червень 2017 - розширення та тиражування ефективного досвіду третього етапу / Новий партнер проекту (донор) USAID.

Цілі Третього етапу проекту:

 1. Сприяти становленню 170 сімейних ферм;
 2. Встановити 110 міні охолоджуваючих баків для сімейних ферм;
 3. Сприяти об'єднанню 1000 фермерських господарств, сімейних ферм, задля поліпшення кількості і якість молока;< Цільові аудіторії: приватні дрібні сільгоспвиробники, які працюють на території п’яти областей, що найближче розташовані до заводу компанії "Данон Дніпро"

Ключові активності проекту:

 • Створення та розвиток кооперативів та сімейних ферм
 • Соціальний консалтинг та технічне забезпечення: обладнання для збору та охолодження молока; доїльні апарати (для родин, що мають принаймні 4 корови) та нетелі для членів СОК, креслення та обладнання для побудови та реконструкції сімейних ферм;
 • Програма навчання для членів кооперативів та сімейних фермерів;

Результати, яких вдалося досягти протягом 1-2 етапів проекту:

 • 35 сімейних ферм (6 - 15 корів) створено
 • 15% молока Данон Україна отримує від кооперативів
 • 90 нових робочих місць створено
 • 3112 фермеру надана підтримка
 • Запущено механізм надання соціальних грантів. 4 гранти на загальну суму 80 000 грн були надaні на: відкриття кооперативного тренажерного клубу, оновлення системи освітлення у селі, підтримка двох дитячих садочків. 

Очікувані результати проекту:

 • Перший етап:  створено 20 кооперативів, з них 5 стали постачальниками Данон, проект охопив 1000 дрібних сільгоспвиробників;
 • Другий етап:  створено 24 кооператива, з них 17 стали постачальниками Данон, проект охопив 2800 дрібних сільгоспвиробників;
 • Третій етап: створити 170 сімейних ферм і об'єднати 1 000 фермерів, встановити міні-установки для охолодження молока;

Щоб дізнатися більше Ви можете зв’язатися з авторами проекту reception.ukraine@danone.com 

 

Project name: Milk communities

Website: http://danone.ua/
Place of implementation: Ukraine

Project terms 

2010 -2011  First phase of  project “Opening of coops and  equipment provision”

2011- 2012  Second phase of project  “Working  with  coops, implementation of Family Farm model”. 

2013 – May  2015  Third phase of project “Family Farms creation on the basement of coops”

June  2015 - June 2017 – Third phase extension/ New partner (донор) USAID. 

Objectives of the project 3rd stage:

To develop a sustainable and competitive milk supply model for individuals through transformation of prospective households into family farms increasing professional knowledge, skills, efficiency and sustainability of agricultural service cooperatives and their members.

 1. Create 170 family farms
 2. Install 110 mini cooling tanks to family farms.
 3. Combine 1000 individual farms around family farms to improve the milk quantity and quality. 

Target group(s)  Smallholder farmers of Ukraine in rural communities 

Main activities

 1. Creating and developing cooperatives and family farms
 2. Providing consultations, giving construction drawings and equipment to help people to start family farms
 3. Training program for members of cooperatives and family farmers.
Estimated results: 
 • First phase:  20 coops’ equipped, 5 of them become Danone  suppliers, 1000 deliverers involved 
 • Second phase: 24 coops created, 17 – Danone suppliers, 2800 deliverers  involved. 
 • Third stage: create 170 family farms and   combine 1000 individuals around them, install mini-tanks.

Results achieved: 

 • 35 family farms for 6 – 15 cows created
 • 15 % of milk for Danone Ukraine sourced from cooperatives
 • 90 new jobs created
 • 3112  people empowered

Partners

Danone Ecosystem Fund, USAID, ICF Community Wellbeing, Cooperative Union “Hospodar”, Socodevi.

To learn more or contact authors of the project please contact us here or via event@socialbusiness@com.ua

Key words: SME, social business, Danone, social partnership, family farm

Поділитись:
Партнери