English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Дитина має право на освіту сталого розвитку («Довкілля»)

Організатор:
Відділ інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки, НАПН України,ПОІППО, Освітній центр
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Cоціальний запит

В Україні з 1991 року розробляється і впроваджується модель освіти сталого розвитку (ОСР), більше відома педагогам, учителям і батькам як модель освіти «Довкілля» або «Образовательная модель «Логика природы» (в зарубіжжі).

Для реалізації моделі в загальноосвітній школі та в дошкіллі колективом розроблена система підручників, які мають гриф МОН України: «Дивуюсь довкіллю» (4-5 років); «Я і Україна. Довкілля» (1-4 клас) з підназвами: «Запитую довкілля» (1-2 кл.); «Спостерігаю довкілля» (3 кл.); «Досліджую довкілля» (4 кл.); «Природознавство Довкілля» (5 кл.); «Природознавство» (6 кл.); підручники з фізики, хімії, біології та географії (7-11 кл.);посібники для учнів та вчителів, навчальні програми (понад 60 номінацій).

Досвід показав, що впровадження моделі ОСР («Довкілля») обумовлює:

- формування в учнів 1-11 класів цілісності свідомості, високих рівнів інтелекту, життєствердного національного образу світу як протидії асоціальному мисленню, проявам агресивної та аморальної поведінки;

- систематичне проведення уроків серед природи (1-11 кл.), як засіб оздоровлення дітей, підвищенню їхньої рухової та пізнавальної активності, екологічного та патріотичного виховання.

Багаторічні дослідження педагогів, психологів, соціологів, медиків впливу ОСР («Довкілля») на розвиток учнів показали, що модель освіти сталого розвитку («Довкілля») створює більш ефективні умови, ніж офіційна освіта:

- для забезпечення високих рівнів розуміння учнями вивченого, високих рівнів інтелекту;

- мотивації навчання;

- збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального, морально-духовного здоров’я;

- екологічного, патріотичного виховання;

- відповідальності дітей за свої вчинки.

Результати дослідження впливу моделі ОСР («Довкілля») оприлюднені в десятках дисертацій, монографій, сотнях статей розробників моделі освіти «Довкілля» (http://dovkillya.org.ua/novosti.html).

Модель ОСР («Довкілля») допущена МОН України до використання в загальноосвітніх закладах.

У 2014 році на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2014» розробка «Модель освіти сталого розвитку – освітня модель «Довкілля», подана Інститутом педагогіки НАПН України, нагороджено Золотою медаллю виставки.

Соціальний запит щодо формування освітою у молоді життєствердного національного образу світу, життєствердної моделі світу вітчизняного суспільства особливо актуальний. Це найбільш дійова зброя проти агресії, проти асоціальної поведінки, проти формування мислення представників тероризму, сепаратизму; проти алкогольної, наркотичної залежності та ін.

В офіційній освіті рідко використовується термін «образ світу як вихідний пункт і результат пізнавального процесу будь-якої дії». Учні, які навчаються за моделлю ОСР («Довкілля») систематично конструюють та малюють свій образ світу. Серед тисяч образів світу нема двох однакових, але всі вони життєствердні.

Так, учень 3-го класу пише: «У моєму світі не буде війни, буде добро і не буде зла, бо на війні через зло помирають невинні люди. Я б створив Бога, щоб можна було піти до нього і просити допомоги» (2000 р., з контрольної роботи Комісії МОН України, яка підводила підсумки експериментального дослідження ефективності моделі освіти «Довкілля»).

Учениця 7 класу змоделювала свій образ природи як основу образу світу, об’єднавши всі знання за допомогою загальних закономірностей. В центрі дівчинка помістила символ свого образу світу – лебедя і пояснила, що «світ тримається на збереженні, на симетрії, на красі, на вічній любові і вічності». Цей символ можна побачити на підручниках до моделі ОСР («Довкілля»).


Цілі і завдання

- продовжувати впроваджувати ідеї та технологію ОСР («Довкілля») в практику школи;

- формувати життєствердну модель світу вітчизняного суспільства як умову його життєстійкості, довговічності нації, конкурентоздатності держави, лідерства на політичній карті світу;

залучати до партнерства, благодійної діяльності широкого кола осіб, які прагнуть реалізувати себе в протидії формування агресивного образу світу молодих поколінь, діям носіїв агресивної, деструктивної моделі світу.


Заходи по реалізації

- написання колективом оновлених підручників, посібників до моделі ОСР («Довкілля») відповідно до нового Державного стандарту та нормативних документів;

- підготовка педагогів за допомогою ЗМІ та на Всеукраїнських курсах підвищення кваліфікації в Полтавському ОІППО до реалізації засад освіти сталого розвитку в навчальному процесі.


Результати та перспективи

- модернізація змісту загальної середньої освіти на засадах ОСР (відповідно до стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.), та світових стандартів в освіті, змісту шкільної освіти в країнах ЄС.

- покращення стану здоров’я учнів, підвищення рівнів інтелекту, формування у учнів життєствердного національного образу світу; життєствердної моделі світу нації.

У перспективі:

Модернізація змісту освіти загальноосвітньої школи на засадах освіти сталого розвиткуПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів0
Переглядів10661
Дитина має право на освіту сталого розвитку («Довкілля») Веб ресурс
Керівник проекту:
Ільченко Віра Романівна, дійсний член НАПН України, д.п.н., зав. відділом інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки, професор кафедри методики змісту освіти Полтавського ОІППО
Термін реалізації:
Безстроково
Цільова аудиторія:
Педагогічні колективи шкіл, батьки, науковці-педагоги, психологи, соціологи, медики
Партнери:
Партнери