English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

"НАРД" (навчання, активний розвиток, дозвілля)

Організатор:
КЗО Жовтоводська спеціальна загальноосвітня школа
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Соціальний запит

Даний проект є актуальним у м.Жовті Води з багатьох соціально - економічних чинників. 68 осіб з вадами в розвитку віком від 10 до 25 років (37% - діти - інваліди дитинства) неорганізовані, не мають можливостей до активної соціалізації. Зберігається стала тенденція до збільшення кількості такої категорії дітей та підлітків у нашому місті. Тому виникла необхідність створення студії навчання, активного розвитку та дозвілля (умовна назва "НАРД") з метою ефективного доступу до послуг в галузі освіти, підготовки до трудової діяльності та адаптації в соціумі дітей і підлітків з особливими потребами. Функціонування студії "НАРД" дозволяє постійно вивчати проблеми та потреби дітей і підлітків з психофізичними вадами з метою їх поступового вирішення, а також формувати у дітей:

- комунікативні навички (встановлення контактів);

- вміння адаптуватися до сучасних умов життя;

- розвиток індивідуальних можливостей та здібностей;

- розвиток елементарних трудових навичок.

Даний проект реалізовано на базі КЗО Жовтоводської загальноосвітньої школи, яка знаходиться в центрі міста, має відповідні приміщення та фахівців.


Цілі і завдання

Ціль проекту: створити необхідні умови для соціалізації дітей та підлітків з особливими потребами шляхом створення розвиваючої студії "НАРД" в місті Жовті Води.

Завдання:

1. Розробити програму соціалізації дітей і підлітків з особливими потребами.

2. Підготувати спеціалістів для роботи за програмою соціалізації дітей та підлітків з особливими потребами, яка розроблена в рамках студії "НАРД".

3. Забезпечити доступно матеріально - технічну базу для функціонування студії "НАРД".


Заходи по реалізації

Проектне завдання 1. Створити програму соціалізації дітей і підлітків з особливими потребами студії "НАРД".

Захід 1.1. Проведення опитування та анкетування дітей і підлітків, їх батьків з метою визначення інтересів та потреб дітей і підлітків з особливими освітніми потребами. Анкету розроблено і реалізовано практичним психологом школи для визначення нахилів, бажань та можливостей дітей і підлітків з психофізичними вадами.

Захід 1.2. Підготовка матеріалів для програми соціаплізації дітей і підлітків з особливими потребами. Вивчення наявного досвіду на основі інформаційного матеріалу. Фасилітативна зустріч щодо обговорення концепції програми.

Захід 1.3. Презентація програми громадськості міста.

Проектне завдання 2. Підготувати спеціалістів для роботи за програмою соціалізації, яка розроблена в рамках студії "НАРД".

Захід 2.1. Розробити норматино- правову базу для спеціалістів студії "НАРД" з метою реєстрації студії та набуття стабільності в подальшому її функціонуванні.

Захід 2.2. Провести методичний тренінг для потенційних співробітників студії "НАРД" по вивченню психофізичних особливостей дітей і підлітків з особливими потребами та ознайомлення з програмою соціалізації такої категорії дітей.

Проектне завдання 3. Забезпечити доступну матеріально - технічну базу для організації роботи студії "НАРД".

Захід 3.1. Проветси косметиний ремонт приміщення 50 м2, в якому буде розміщена студія "НАРД",. встановлення пандусу для дітей - колясочників.

Захід 3.2. Придбання та встановлення обладнання для роботи студії "НАРД".

Захід 3.3. Узгодження актів - дозволів щодо роботи студії з контролюючими службами міста, узгодження питання технічного характеру.

Захід 3.4. Організація роботи студії, затвердження режиму роботи.


Результати та перспективи

Результат 1. Визначено концепцію програми соціалізації дітей і підлітків з особливими потребами як методичну базу для вирішення проблем підготовки цієї категорії дітей до самостійного життя в сучасному суспільстві.

Результат 2. Підготовлено групу спеціалістів по роботі з дітьми і підлітками, які мають психофізичні вади, що підвищує якість послуг для даної категорії дітей.

Результат 3. Створено умови для матеріально - технічного забезпечення та функціонування студії "НАРД"

Перспективи:

Проект має сталий характер в плані подальшого розвитку, оскільки студія "НАРД" функціонує на вже існуючій базі спеціальної школи, де є відповідний кадровий потенціал для досягнення очікуваних результатів, забезпечння реалізації і інтересів зацікавлених сторін.

Для подальшого розвитку планується:

- залучити волонтерів з числа батьків та інших представників громади міста;

- залучити громадськість до вирішення проблем функціонування студіїї, шляхом проведення балгодійних акцій;

- виносити пропозиції до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади міста щодо підтримки діяльності студії "НАРД";

- проводити активну роботу з організаціями - партнерами.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів1
Переглядів4574
Веб ресурс
Керівник проекту:
Лукашова Наталія Юріївна
Термін реалізації:
2012 - 2013 рр.
Цільова аудиторія:
вчителі - дефектологи, діти та підлітки з психофізичними вадами віком від 10 до 25 років та їх батьки
Партнери:
Виконком Жовтоводської міської ради, відділ освіти, телерадіокомпанія «СТЕП»
Партнери