English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Мистецтво єднає!

Організатор:
ТОКЕКШМ ім. І.Герети
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Соціальний запит

Бажаю всім нам, аби наш талант виявлявся в умінні легко й без усіляких труднощів налагоджувати міжлюдські та ділові контакти й знаходити нових друзів. А нашій рідній країні Україні - порозуміння в нинішній ситуації з сусідом. Бажаю нам МИРУ!
Це розширення художнього досвіду, опанування елементарними художніми уміннями та навичками у практичній діяльності, набуття досвіду створення художніх образів у процесі власної елементарної творчості; збагачення емоційно-почуттєвої сфери; розвитку художніх і загальних здібностей, виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва; виховання художніх інтересів, смаків, морально естетичних ідеалів, потреб у художньо – творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до вікових можливостей; формуванню універсальних якостей творчої особистості


Цілі і завдання:

В системі педагогічних наук виокремлення різноманітних видів
виховання носить умовний характер. Це стає необхідним для більш детального
теоретичного аналізу принципів, закономірностей та механізмів формування
повноцінної, самодостатньої, творчо-розвиненої людської особистості. Творча
індивідуальність – це, перш за все, єдність та гармонійність усіх складових
людського «Я»,завдяки чому дитина вільно й зацікавлено відчуває себе у
різноманітному й, водночас, цілісному Всесвіті. Єдність Всесвіту відбувається й у
єдності особистісного «Я». Так,
фізичне, трудове, економічне, статеве, патріотичне,
розумове виховання можна розглядати
як умови природного існування особистості.
Естетичне виховання – як попередню умову природного існування людини так і
як умови успішної реалізації завдань усіх інших видів виховання, як поле
реалізації усіх виховних завдань.
Духовне виховання – як змістову основу формування ядра особистості,
яка несе в собі світоглядну функцію.


Заходи по реалізації

Створення елементів оформлення ланшафту школи


Результати та перспективи

Декоративно-прикладне мистецтво займає одне з ведучих місць, так, як
дозволяє вирішити питання комплексно.
Уроки декоративно-прикладного мистецтва дозволяють більш активно
використовувати красоту природи в естетичному вихованні , формуванні
зорового сприйняття школярів. Робота над декоративним образом природного
мотиву спонукає учнів вміти спостерігати, логічно мислити, узагальнювати та
абстрагувати. Такий шлях створення виробу декоративно-прикладного
мистецтва позитивно впливає на розумове виховання учня.
Виготовлення виробів декоративно-прикладного мистецтва розподіляється на
кілька етапів.
Спочатку йде ознайомлення аналогів майстрів даної галузі мистецтва і на цій
основі теоретичні обгрунтовання та пошук креативних форм
декоративного образу.
Духовно-теоретична діяльність проекту виробу змінюється практичною –
фізичною працею по втілення задуму в матеріал. В свою чергу цей вид
діяльності змінюється новою формою діяльності – практично-духовною,
коли готовий витвір декорується, де поєднується інтелектуальний пошук –
творчого розумового процесу.
В результаті зміни характеру праці людина відчуває духовне задоволення в формі
емоційного переживання.
Прецес художнього перевтілення матеріалу побуджує у дітей почуття прекрасного.

Уроки декоративно-прикладного мистецтва - не втомлюють.
Принцип навчання предмету – розкривати духовні сили учня.
Отже, робота над виготовлення виробу декоративно-прикладного
мистецтва – є одним із найактуальніших засобів духовного виховання
школяра. Процес праці та художньої обробки матеріалу захоплює учнів,
сприяє виявленню здібностей. Результати праці приносять учням творче
задоволення.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів96
Переглядів4675
Мистецтво єднає! Веб ресурс
Керівник проекту:
Ящишин Тетяна Іллівна
Термін реалізації:
протягом навчального року
Цільова аудиторія:
учні
Партнери:
Партнери