English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Інтеграція дітей з вадами зору в активне життя суспільства

Організатор:
Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №11 Херсонської міської ради
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Соціальний запит:

Зір відіграє провідну роль в орієнтуванні, пізнавальній та трудовій діяльності людини. За його допомогою сприймаються предмети: розрізняються форми, величини, розміри, відстані, кольори та світлотіні. Через візуальний канал людин аздобуває уявлення про себе та світ.

А як сприймає себе і світ дитина з порушенням зору або взагалі тотально сліпа?
І хто може допомогти ій в нашому суспільстві?
В нашому комплексі навчаються 187 дітей з вадами зору та 3 тотально сліпих учня. Ці діти вивчають англійськута польську мови, відвідують різноманітні гуртки, малюють, співають, танцюють та отримують насолоду від навчально-виховного процесу.
Поряд з ними навчаються 350 учнів із загальноосвітніх класів.


Цілі і завдання

1.Забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і чкерез систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодіїі з соціумом;
2. Формувати готовність до виконання соціальних ролей:
а) Я - успішний учень, у дорослому житті - успішний працівник;
б) Я - систему громадянських компетнетностей, у дорослому житті - свідомий громадянин;
в) Я - система ціннісних ставлень, у дорослому житті - успішний сім'янин.


Заходи по реалізації

Зміни в освітньому соціалізуючого просторі: зміст освіти, нетрадиційні форми оцінювання, фомри організації навчально-виховного процесу, управлінськаи діяльність, зміст виховання, співпраця з соціумом, співпраця з науковими, науково-методичними установами.
- активізація роботи з батьками дітей та учнів з урахуванням їх вікових особливостей соціалізації шляхом проведення спільних свят, екскурсій, дискусійних студій;
- залучення батьків до проведення гурткової роботи на громадських засадах;
- встановлення партнерства з усіма навчальними закладами, у тому числі професійно-технічної освіти;
- ініціювання створення при органах місцевого самоврядування та виконавчої влади Молодіжних рад, залучення до їх роботи старшокласників-лідерів.


Результати та перспективи

Успішний процес соціалізації особистості ті її готовність взаємодіяти з соціумом.

У перспективі:

Розширення освітнього просотру комплексу
Залучення спонсорів, меценатів
Покращення матеріально-технічної бази комплексу

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів6
Переглядів4789
Інтеграція дітей з вадами зору в активне життя суспільства Веб ресурс
Керівник проекту:
Шкурда О.О.
Термін реалізації:
2011-2015 роки
Цільова аудиторія:
учні 1-11 класи
Партнери:
Партнери