English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Пісочна анімація

Організатор:
КУ СОР Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Номінація:
Здоров'я та благополуччя


Соціальний запит

У КУ СОР Сумському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі – Центр) широко застосовуються такі арт-терапевтичні методики, як логоритміка, театральне мистецтво, казкотерапія, малювання, рельєфно-художнє ліплення, пап’є- маше, музикотерапія, ліплення з глини, ігротерапія.
Можливість дитини у розвитку її розумових та творчих здібностей за допомогою пісочної анімації – це новий напрямок сучасного мистецтва та реабілітації. Пісочна анімація – одна з найпродуктивніших арт-терапевтичних корекційних методик для дітей-інвалідів - невербальна форма психотерапії, в процесі якої відбувається «діалог» рук з піском.
Символи і образи, що виникають під час ігор на піску глибоко діагностичні і дозволяють спеціалісту вибудовувати індивідуальну програму корекції.
Метод пісочної анімації використовують для дітей, у яких:
- труднощі в розвитку комунікативних навичок та емпатії;
- емоційні труднощі;
- синдром дефіциту уваги та гіперактивність;
- різні форми порушення поведінки;
- підвищена тривожність;
- дитячі страхи, неврози;
- труднощі в адаптації;
- затримка психічного розвитку;
- порушення рухових функцій;
- для психокорекції та психопрофілактики замкнутості, тривожності, низької самооцінки та оптимізації психічного розвитку та колекційної роботи з дітьми логопатами.
Програма занять враховує усі сторони розвитку дитини: інтелектуальну, фізичну, емоційну та соціальну. Заняття проводяться в комплексі з мікрополяризацією в ігровій формі, враховуються психофізичні особливості дітей-інвалідів. Для попередження втомлюваності використовується часта зміна діяльності та активно застосовуються музично-рухові вправи.
Заняття з пісочної анімації направлені на:
- розвиток мови (формування мовленнєвої вимови);
- органи мовлення та слуху дитини (сприйняття правил звука та артикуляції);
- розвиток уваги, пам’яті, мислення, фантазії;
- розвиток емоційної сфери;
- вирішення різних комунікативних проблем між батьками та дітьми.


Цілі і завдання

- cтворення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями, а саме дітей-інвалідів Сумської області;
- вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб з обмеженими можливостями;
- здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання підтримки незахищеним верствам населення, соціально-правової, трудової та медичної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища сімей, які виховують дітей-інвалідів;
- формування єдиної, авторської системи з комплексної реабілітації дітей-інвалідів Сумської області;
- удосконалення, систематизація напрямку діяльності установи щодо надання реабілітаційних послуг відповідній категорії дітей за допомогою нової арт-терапевтичної методики;
- забезпечення доступності до висококваліфікованих заходів з реабілітації дітей-інвалідів;
- розширення комплексу педагогічних (арт-терапевтичних) реабілітаційних заходів;
- отримання фахівцями установи результатів діяльності: відновлення рухових, розумових, мовленнєвих функцій організму дитини-інваліда;
- формування комплексної системи реабілітації на основі новітніх технологій світового рівня;
- забезпечення заходів щодо запобігання інвалідності дітей (надання реабілітаційних послуг дітям групи ризику).


Заходипо реалізації

- Розроблення та надання Центром Проекту Благодійному фонду «ТЕХНОЛОГІЯ»;
- сприяння підготовки фахівців для роботи на обладнанні для анімотерапії «Пісочна анімація»;
- придбання обладнання для «Пісочної анімації» за рахунок коштів Благодійного фонду «ТЕХНОЛОГІЯ»;
- підведення підсумків, звіт Центру щодо реалізації Проекту


Результати та перспективи

- з запровадженням нової методики протягом календарного року до 200 дітей-інвалідів отримають реабілітаційну послугу за відповідною технологією;
- для покращення стану здоров’я додатково отримують послугу до 100 дітей;
- матеріальна підтримка сімей – послуга безкоштовна (в приватних установах одне індивідуальне заняття коштує 100 грн., групове – 50 грн);
- систематизація заходів щодо розроблення індивідуальних планів реабілітації окремо на кожну дитину;
- метод «Пісочної анімації» задіює не тільки пластику, координацію, мілку моторику рук, а й, безумовно, є найбільшим стимулом для загального розвитку дитини, підвищення мовленнєвої активності, збільшення словникового запасу, розвитку зв’язного мовлення, загальної соціалізації дитини-інваліда* (додатки 2 – 5);
- колективом Центру активно проводиться методично-пошукова робота з даного напрямку, результатом якої стануть методичні рекомендації по запровадженню методики «Пісочна анімація», які у 2015-2016 рр. будуть подані на затвердження до Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів при Міністерстві соціальної політики України.

Перспективи:

- поліпшення життєдіяльності дітей-інвалідів;
- підвищення їх соціального статусу;
- створення можливості досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції в суспільство.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів48
Переглядів5760
Пісочна анімація Веб ресурс
Керівник проекту:
Сущенко Олена Миколаївна
Термін реалізації:
2014 рік
Цільова аудиторія:
діти-інваліди та їхні сім'ї
Партнери:
Благодійний фонд «ТЕХНОЛОГІЯ»
Партнери