English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Система сертифікації якості агротуризму» (CerTour)

Організатор:
Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»
Номінація:
Підтримка та розвиток громадської діяльності


Соціальний запит

Агротуризм (сільський туризм) – вид туризму, який використовує сільську місцевість та звичаї в якості туристичної пам’ятки. Він поєднує в собі основні елементи сільського господарства разом з туризмом. Даний вид туризму стимулює економічну активність регіону і є додатковим джерелом прибутку фермерів. Агротуризм – альтернативний вид туризму та додатковий дохід сільського населення, що обумовлює регіональний розвиток та розвиток сільських районів. Є багато невирішених проблем в агротуристичному секторі Чорноморського регіону: представлений комплекс послуг є бідним, власник садиби не може запропонувати клієнту комфортні умови відпочинку, працівники агротуристичної сфери необізнані та недосвідчені, низька якість послуг, відсутні стандарти якості послуг.
Мета спільної діяльності проекту: поліпшення агротуристичних послуг, які надають організації країн – партнерів: Греції, Болгарії, Вірменії, Грузії, Молдови та України.

Партнери: ІНОЗЕМНІ: - Молдова (адміністрація міста Суручень) - Грузія (міжнародний центр соціальних досліджень та аналізу політики) - Греція (муніципалітет міста Ксанті) - Болгарія (Чорноморський економічний центр) - Вірменія (Асоціація екотуризму) УКРАЇНСЬКІ: - Економічний факультет Запорізького національного університету - Запорізьке територіальне відділення спілки аудиторів України - Запорізькій обласний бізнес-центр - Бізнес центр «Стимул» - Школа агробізнесу Асоціації агротуризму Запорізького краю - Школа стартапів «Етносело» ГО «Дивосвіт»


Цілі і завдання

Обмін знаннями, досвідом, практикою серед партнерів, що беруть участь у проекті підвищить якість послуг у сфері агротуризму, допоможе розробити загальні вимоги до стандартів якості послуг місцевих малих і середніх підприємств з подальшою їх сертифікацією. Даний проект орієнтований на розвиток малого та середнього бізнесу, сільських районів і туризму, буде сприяти адміністративному потенціалу на місцевому рівні.


Заходи по реалізації

1. Вивчення нинішнього стану агротуризму в регіоні.
2. Вивчення кращих аналогів агротуризму в Україні, Німеччині,
Угорщині.
3. Розробка єдиних стандартів для агротуризму.
4. Загальний план просування агротуризму, медіа-підтримка.
5. Огляд спільної діяльності по проекту.
6. Менеджмент та управління діяльністю проекту.


Результати та перспективи

Створення стійкої мережі агротуризму Чорноморського регіону. CerTour сприятиме впровадженню інновацій, розпочнеться експериментальне впровадження нових стандартів якості та будуть сертифіковані садиби протягом проектного періоду. Садиби, підприємства, які отримають міжнародний сертифікат якості будуть слугувати прикладом не лише на локальному, а й на міжнародному рівні. Результати проекту сприятимуть просуванню проектних планів та ідей. Поліпшення якості пропонованих послуг позитивно вплине на залучення нових клієнтів. Міжнародні показники включать до себе: загальну сертифікацію агротуристичних об’єктів, спільні навчальні програми, спільну інформованість, створення стійких партнерських взаємин між країнами.

Перспективи: Надано потужний старт розвитку інфраструктури агротуризму в Запорізькій області, об’єднані зусилля країн Чорноморського басейну у питаннях розвитку міжнародного агротуризму, як передумови підтримки малого і середнього підприємництва на селі, налагодження постійного зв'язку у питаннях розвитку бізнесу не селі.


ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів130
Переглядів4777
Система сертифікації якості агротуризму» (CerTour) Веб ресурс
Керівник проекту:
Степаненко Володимир Васильович
Термін реалізації:
16.04.2013 – 15.10.2015
Цільова аудиторія:
Суб’єкти підприємницької діяльності, власники садиб – самозайняті особи, фермери, туристичні агенції, туристичні оператори, туристичні об’єкти
Партнери:
Організації різних форм власності
Партнери