English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю

Організатор:
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Cоціальний запит

Актуальність проекту викликана необхідністю подальшого удосконалення системи професійної орієнтації в Україні, зокрема запровадженням нових форм і методів профорієнтаційної роботи, перспективних підходів до профдіагностики та профвідбору в роботі як закладів освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.2008 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» № 842, Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-17, а також враховуючи об’єктивну потребу та соціальну значущість якісної підготовки педагогічних працівників й її надзвичайну актуальність та практичне значення, колектив авторів проекту підкреслює важливість розробки та впровадження технологій відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю, що є необхідними для прогнозування успішності професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників, а також визначення їх придатності до освітньо-професійної діяльності


Цілі і завдання

Розробити концептуальні засади відбору старшокласників та абітурієнтів, здатних до педагогічної діяльності, теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити та впровадити комплекс психолого-педагогічних технологій відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю, що створює умови для свідомого професійного самовизначення молоді, встановлення професійної придатності особистості та її відповідності вимогам педагогічної діяльності, тим самим забезпечуючи подальшу надійність діяльності та професійне здоров’я фахівця


Заходи по реалізації

1. Теоретико-методологічний аналіз проблеми відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю в контексті сучасних досліджень.
2. Розробка концептуальних засад і визначення психологічних умов відбору старшокласників та абітурієнтів, здатних до педагогічної діяльності.
3. Експериментальне дослідження психологічних умов відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю.
4. Розробка комплексу психолого-педагогічних технологій відбору учнівської молоді до педагогічних вищих навчальних закладів.
5. Апробація розроблених психолого-педагогічних технологій відбору учнівської молоді до педагогічних вищих навчальних закладів.


Результати та перспективи

Забезпечення підвищення кадрового потенціалу та якості освіти за рахунок запровадження в систему освіти технологій відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

Психолого-педагогічна підтримка професійного самовизначення полягає в наданні учнівській молоді можливості використовувати ресурси допомоги та захисту в проектуванні освітньо-професійного шляху особистості. В цьому контексті виконання проекту надасть можливість розробити та впровадити у практику науково обґрунтовану систему заходів, що створює умови для професійного самовизначення молоді, встановлення професійної придатності особистості та її відповідності сучасним вимогам педагогічної діяльності, вдосконалити на цій основі традиційні форми професійної орієнтації в системі педагогічної освіти.ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів213
Переглядів6271
Психолого-педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю Веб ресурс
Керівник проекту:
Ігнатович Олена Михайлівна
Термін реалізації:
2014-2016
Цільова аудиторія:
Учні старших класів, абітурієнти, учителя, викладачі, психологи, соціальні працівники, робітники служб зайнятості, науковці
Партнери:
-
Партнери