English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Розвиток соціального інтелекту

Організатор:
ДІТМ МНТУ м. Краматорськ
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Соціальний запит

Щоб пом'якшити кризу, пов'язану з виходом на пенсію, зберегти своє соціальне становище і рівень життя для людей похилого віку організовані безкоштовні освітні послуги на базе Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю.Бугая. Даний проект розвивається в рамках програми «Освіта дорослих» і в рамках проекту «Підтримка виконання Мадрідського міжнародного плану дій з проблем старіння в Україні». Для слухачів створюються умови, щоб вони не тільки успішно навчалися в інституті, але і займалися в групах за інтересами, спілкувалися один з одним і обмінювалися життєвим досвідом.

Детальніше про проект:

https://plus.google.com/116960792603636039106/posts/2F8Qs4qBsHn

https://plus.google.com/116960792603636039106/posts/fQkTLKLuNG6


Цілі і завдання

Основна мета проекту «Інститут розвитку соціального інтелекту» - розвиток моделі соціального проектування в побудові громадянського толерантного суспільства.
Завдання: підтримати людей третього віку з активною життєвою позицією, допомогти їм адаптуватися до сучасних умов життя, підвищити рівень їх здоров'я і фізичної активності, створити сприятливі умови для їх самореалізації, подальшого розкриття свого внутрішнього потенціалу.


Заходи по реалізації

- Освітня діяльність (лекційно-курсове навчання громадян третього віку, факультативні заняття - семінари, диспути, практикуми, колоквіуми);
- Дозвільна діяльність (тематичні вечори, робота в групах за інтересами, уроки духовності, екскурсії, музейно-краєзнавча форма роботи).
У навчальному розкладі передбачені дисципліни з психології, комп'ютерних наук, англійської мови, дизайну, риториці, конфліктології, геронтології, охорони здоров'я, культурології, правознавства, декоративно-прикладного мистецтва, екології та ін. Заняття проходять три рази на тиждень по три академічні години з обов'язковими змінами та фізкультхвилинками.
Використовуються різні форми роботи: лекції, семінари з групами за інтересами, екскурсії, музейно-краєзнавча форма роботи, дискусії, круглі столи, робота в групах взаємодопомоги.


Результати та перспективи

Соціалізація і самореалізація особистості, комунікативне забезпечення; юридична, моральна, психологічна та соціальна захищеність людей зрілого віку; профілактика негативних наслідків кризового віку; адаптація до змін у суспільному житті; підвищення рівня здоров'я і фізичної активності людей третього віку. Організація роботи факультету розвитку соціального інтелекту піднімає рівень благополуччя людей третього віку, відіграє важливу роль у профілактиці негативних наслідків кризового віку, підвищує адаптацію до змін у суспільному житті.

У перспективі:

- отримання додаткової освіти людей зрілого віку;
- складання освітніх програм для незахищених верств населення;
- у науковій діяльності (є предметом для наукових досліджень, лабораторією для впровадження нових освітніх технологій, розвитку можливостей для соціального проектування в побудові громадянського толерантного суспільства)


ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів11
Переглядів4157
Розвиток соціального інтелекту Веб ресурс
Керівник проекту:
Сігова Ануш Геннадіївна
Термін реалізації:
7 років, з 2008 року
Цільова аудиторія:
пенсіонери
Партнери:
-
Партнери