English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Оцінка якості атмосферного повітря з використанням методів біомоніторингу

Організатор:
Шумський ліцей
Номінація:
Охорона навколишнього середовища та сталий розвиток


Соціальний запит

Однією із глобальних проблем сучасності є проблема забрудненості довкілля, у тому числі атмосферного повітря. Ця проблема з кожним роком загострюється, оскільки посилюється антропогенний вплив на навколишнє середовище, і тому потрібно здійснювати постійний моніторинг за станом довкілля та давати йому екологічну оцінку. Ступінь чистоти повітря можна визначити багатьма методами, але більшість з них дуже складні або дорогі. Економічна ситуація в Україні зумовлює необхідність пошуку альтернативних варіантів для визначення забруднення атмосферного повітря. Тому доцільно використовувати методи біоіндикації та біотестування, які є значно простішими і не потребують значних матеріальних витрат. Найбільш поширеним методом моніторингу стану повітряного середовища є аналіз морфометричних параметрів та показників флуктуаційної асиметрії листкових пластинок, що змінюються під впливом полютантів на рослину в період росту листка. Для оцінки довгострокового забруднення атмосферного повітря використовують ліхеноіндикацію. Ми вважали за доцільне використати у комплексі різні методи біоіндикаційного моніторингу, які поєднують визначення короткотривалого та довгострокового впливу забруднюючих речовин на довкілля.

Цілі і завдання

Мета проекту – довести переваги оцінювання якості атмосферного повітря шляхом використання комплексу методів біомоніторингу.

Заходи по реалізації

- Визначили ділянки проведення досліджень;

- провели виміри морфометричних параметрів листкових пластинок берези бородавчатої, визначили інтегральний показник стабільності розвитку, дослідити проективне покриття стовбурів дерев лишайниками та біотичний індекс на різних ділянках;

- порівняли отримані результати та пояснити причини їх розбіжностей;

- визначили основні джерела забруднення атмосферного повітря Шумщини;

- намітили напрямки зниження забруднення повітря на території району.

Результати та перспективи

Отже, провівши дослідження стану атмосферного повітря з використанням методів біотестування та біоіндикації, ми встановили:

• Якість атмосферного повітря на території Шумського району не є однорідною: поблизу с. Стіжок (Данилова гора), с. Кутянка (табір відпочинку «Гайдарівець»), с. Кути (неподалік від торфобрикетного заводу) повітря можна охарактеризувати, як чисте, на території міського парку, поблизу стихійного сміттєзвалища повітря є відносно чистим, а у центрі міста воно є забрудненим, що, звичайно, викликає тривогу.
• Основним джерелом забруднення атмосферного повітря в районі є викиди
вихлопних газів автотранспорту.
• Порівнявши результати, отримані методом ліхеноіндикації з результатами, отриманими шляхом дослідження показників асиметрії листової пластинки та динаміки деяких морфометричних показників листків берези повислої, ми переконалися, що ці методи біомоніторингу між собою досить тісно пов'язані. Деяка невідповідність між результатами, отриманими різними методами пояснюється тим, що лишайники є індикаторами довгострокового забруднення атмосферного повітря, оскільки мають здатність накопичувати забруднюючі речовини протягом усього життя, а зростання показників флуктуаційної асиметрії листової пластинки берези бородавчатої обумовлюється впливом полютантів на рослину в період росту листка, тобто є показником короткотривалого негативного впливу.
• В умовах браку стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря в містах та зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, використання комплексних методів біомоніторингу є надзвичайно перспективним, оскільки забезпечує визначення короткотривалого та довгострокового впливу полютантів на довкілля без використання дорогого й складного обладнання.Брак стаціонарних постів спостереження не дозволяє забезпечити необхідний рівень контролю за станом атмосферного повітря. Тому запропоновані методи біоіндикації та біотестування, які є значно простішими і не потребують значних матеріальних витрат, допоможуть здійснювати моніторинг за станом довкілля. Проведені дослідження є передумовою для розробки заходів з охорони атмосфери від викидів автотранспорту та підвищення рівня екологічної безпеки у невеликих містах.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів3
Переглядів10008
Оцінка якості атмосферного повітря з  використанням методів біомоніторингу Веб ресурс
Керівник проекту:
Золотун Богдан Юрійович
Термін реалізації:
2014-2015 рр.
Цільова аудиторія:
Населення малих міст
Партнери:
Керівництво Шумського району
Партнери