English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Нова генерація

Організатор:
ДТЕК
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Соціальний запит

Дорослих і дітей, що проживають в одній квартирі, крім родинних відносин, об'єднує і місце проживання. Саме воно створює умови для спілкування і діяльності різних поколінь, виховання дітей дорослими і ефективного впливу на самих дорослих. Але місце проживання можна розглядати в більш широкому сенсі – будинок, в якому знаходиться наша квартира, наш мікрорайон, наше місто і, зрештою, наша Україна і Планета Земля. Місце проживання – це те середовище, де всі люди, від малого до старого, хочуть відчувати себе в затишку, теплі, безпеці, а також мати можливості для самореалізації.
Виховувати дбайливе ставлення до місця проживання, відповідальність за нього, культуру повсякденного спілкування з сусідами і т. ін. необхідно з дитинства, оскільки саме за місцем проживання реалізуються суспільні відносини між людьми.
Сьогодні, на жаль, зв'язки між мешканцями за місцем проживання майже відсутні. Люди можуть жити роками в одному будинку і навіть не вітатися, оскільки не знають один одного, не об'єднані якимись спільними діями щодо свого місця проживання. Тому треба зачинати і плекати паростки спілкування, колективної діяльності, спрямовані на поліпшення життя в будинку, мікрорайоні, формування добросусідських відносин і культури управління житлом в цілому.
Визначальну роль у цьому процесі має відігравати школа. Переважна більшість дітей навчається в ЗНЗ, який знаходиться в їх мікрорайоні. Школа є тією ланкою, яка може об'єднувати не тільки сім'ї, а й спільноту свого мікрорайону. Вчителі завжди були референтною групою, що має значний вплив на батьків і родичів учнів. Рівень поваги до педагогів у суспільстві досить високий. Недарма серед депутатів районних та місцевих рад у багатьох містах можна бачити керівників і педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.
Відповідно, необхідно впроваджувати в школах елементарний навчальний курс, який стосується основних потреб людини, її прав і відповідальності в царині виконання громадянських обов’язків, одним з яких є зобов'язання у сфері житлово-комунальних відносин. Житлово-комунальна грамотність повинна стати такою ж повноцінною складовою системи компетенцій випускника школи, як і математична, мовна, природнича і будь-яка інша.
Саме на виховання відповідального і свідомого споживача житлово-комунальних послуг, на зміну поведінкових стереотипів дорослих жителів (батьків, сусідів, знайомих) і спрямований Проект.


Цілі і завдання

Мета проекту – виховання у молодого покоління лідерських якостей, самостійності та відповідальності, дбайливого ставлення до місця проживання, залучення молоді до колективної діяльності для поліпшення життя в їх будинку, мікрорайоні, місті і країні шляхом технічної, фінансової та юридичної просвіти у сфері житлово-комунального господарства.
Житлово-комунальна грамотність повинна стати такою ж повноцінною складовою системи компетенцій старшокласників, як математична, мовна, природнича і будь-яка інша.
Проект сприятиме зміні ментальних установок і поведінкових моделей учнів: переходу від пасивного спостереження до прямої участі, лідерства, ініціативності, активізації особистих і колективних дій на користь поліпшення загальних житлових умов, особистого побуту та фінансового благополуччя в житлово-комунальній сфері.
Основною метою навчання в рамках проекту є розвиток навичок міжособистісного спілкування, спрямованих на вирішення проблем, що стосуються як особистих, так і колективних інтересів; стимуляція свідомої діяльності і креативних підходів у вирішенні індивідуальних та суспільно важливих питань житлово-комунального та фінансового управління.


Заходи по реалізації

Проект розрахований на учнів 10-х класів шкіл і передбачає проведення у школах інтерактивного пізнавально-мотиваційного курсу «Азбука житлово-комунального управління», в основі якого лежить ділова гра «Розумний будинок».
Завдання гри «Розумний будинок»:
• моделювання в класі реальних житлово-комунальних проблемних ситуацій, що виникають в багатоквартирному будинку;
• оволодіння знаннями, навичками і вміннями, спрямованими на успішне вирішення цих проблем;
• виховання в учнів мотивованого підходу до вирішення проблем, усвідомленого і грамотного з техніко-економічної та юридичної точок зору.
Ігрові завдання поєднуються з освоєнням тем навчального курсу. Змодельовані у грі ситуації стосуються проблем надання житлово-комунальних послуг водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання та економного споживання енергетичних та інших ресурсів; тарифів та оплати жителями за спожиті послуги, управління багатоквартирним будинком та підвищення його енергоефективності; благоустрою прибудинкової території; реалізації прав і обов’язків учасників житлово-комунальних відносин; добросусідства і безпеки проживання в будинку.
Навчальний курс розрахований на 2,5 місяця (10 тижнів). За підсумками гри «Розумний будинок» проводиться міжшкільний фестиваль, в рамках якого учасники виносять проблеми, визначені в рамках проекту, на обговорення з представниками місцевої влади та комунальних служб міст, спільно визначають шляхи вирішення таких проблем.


Результати та перспективи

Реалізовано пілотний етап проекту у 12 школах Павлограда, Тернівки і Першотравенська Дніпропетровської області. Навесні 2014 року учні пілотних шкіл активно працювали над тим, щоб життя в їхніх містах стало комфортнішим. Підлітки не тільки прибирали сміття, домагалися якісного надання комунальних послуг у своїх будинках, вчилися економити електроенергію. Їм вдалося налагодити освітлення в місцях загального користування, відремонтувати сходові марші в під’їздах, двері, вікна й навіть покрівлі будинків, полагодити майданчики, лавки, асфальтове покриття у дворах. І все це — зі щирою зацікавленістю у спільній справі, з вогником в очах.
Основна перевага проекту «Нова генерація» — те, що діти змогли на практиці «помацати», спробувати себе в житлово-комунальному управлінні. Учням були видані ігрові «квартири», «будинки» і «двори», які можна було покращувати, упорядковувати, робити їх більш енергоефективними. Паралельно були реальні завдання — наприклад, організація суботників або інформаційних кампаній серед учнів інших класів, сусідів по будинку, залучення батьків. Крім того, спробувавши енергозбереження «на папері», діти розповідали про знахідки своїм домашнім і вже в своїх квартирах впроваджували енергозберігаючі заходи, налагоджували тепло-і водопостачання.
За ефективні ігрові та реальні дії учасники отримували спеціальні «гроші» — долатеки, які можна було вкласти в нові поліпшення. Хто більше всіх старався — той переміг, для цього ми вели рейтинг учнів і шкіл. Переможці не тільки отримали цінні призи (планшети), а й взяли участь у фінальному круглому столі 23 жовтня 2014 року, де змогли показати себе і обговорити з мерами своїх міст комунальні проблеми, домогтися вирішення питань, які не змогли вирішити самі.
Але головний результат проекту — те, що підлітки змінили своє ставлення до життя. Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним Інститутом місцевого розвитку, проект ДТЕК «Нова Генерація» суттєво змінив поведінку 99% його учасників. Майже всі відзначають, що перестали смітити на вулицях, зрозуміли користь енергозбереження, стали хорошими сусідами.

Після успішного впровадження проекту в 3-х пілотних містах у 2014 році матеріали курсу та гри були допрацьовані. Наразі розробляється онлайн-платформа проекту, що дасть змогу проводити дистанційне навчання в рамках курсу, та дозволить розповсюдити проект на всі міста діяльності компанії ДТЕК у 2015-2016 навчальному році.
В перспективі планується розробити додаткові модулі проекту, а саме модуль з основ підприємництва та модуль з лідерства. Це дозволить проводити реалізувати більш комплексно програму підготовки майбутніх лідерів – «нову генерацію» України.


ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів260
Переглядів7457
Нова генерація Веб ресурс
Керівник проекту:
Гриб Вікторія Олександрівна, Керівник департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Термін реалізації:
2014-2015 рік
Цільова аудиторія:
Основна ЦА - учні 10х класів шкіл міст діяльності компанії ДТЕК. Опосередкована ЦА – батьки учнів, сусіди учнів, представники підприємств ЖКГ.
Партнери:
Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», Місцеві органи влади
Партнери