English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Довкілля як школа

Організатор:
КЗ "Дніпровська СЗБШ І-ІІІст."
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Передумови та соціальний запит:

Оновлення змісту освіти та виховання новою здоров’язберігаючою педагогічною технологією формування цілісного світорозуміння, забезпечення природовідповідного розвитку дитини, який досягається через діагностику фізичного, психічного, соціального та духовного аспектів здоров’я, доцільні методи навчання, форми організації занять і дає змогу відновити розірване коло триєдиної мети школи: навчання – виховання – розвиток та поєднати дії батьків і вчителів в інтересах дитини.

Цілі і завдання:

1. Дослідження фізичного, психічного, духовного розвитку дитини .

2. Зміцнення і збереження здоров’я дітей.

3. Розвиток незалежного розуму, здатного вести до нової якості життя.

4. Формування в учнів екологічно активної позиції, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя на засадах ОСР.

Заходи (дії) по реалізації:

Впровадження в практику роботи освітньої моделі «Довкілля як школа», збагачує освітній простір дитини природовідповідним шляхом і спрямована на особистісно-орієнтовану цілісну освіту учнів. Одним із напрямків методичного оновлення уроків у початкових класах - проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з кількох предметів, об’єднаних навколо однієї теми. Інтеграція навчання базується на дотриманні принципу природовідповідності та природодоцільності змісту навчального матеріалу. Стрижневою ідеєю Довкілля є уроки серед природи, через систематичне проведення яких реалізується методологія сучасної освіти - філософія екологічного реалізму. Чітку систему занять у довкіллі (уроки серед природи) ми доповнили дидактично-динамічними паузами в довкіллі. Мова іде про природне навчальне середовище, просто неба, де діти на щоденних дидактично-динамічних паузах, після 2 – 3 уроку, ведуть спостереження за станом власного самопочуття і здоров'я, довкілля. Впроваджуючи ідеї ОСР з 1 по 4 клас в моделі Довкілля як школа: є проведення «Уроків для стійкого розвитку» , «Школа друзів планети» та «Моя щаслива планета». Курс є складовою наскрізного навчання і охоплює всі предмети . Цьому сприяє використання технології «урок в уроці». Проектна діяльність. У ході якої діти працюють у групах, проводять спостереження, опитування, дослідження, практичну роботу, виготовляють моделі, оформлюють агітаційні плакати, стінгазети та тематичні папки. Гаслом їхньої роботи є вислів : «Тепер ми знаємо як діяти … і можемо навчити інших!!!»

Робота над проектами поєднує діяльнісний, особистісно орієнтований і компетентнісний підходи до організації навчально-виховного процесу. Впровадження в практику роботи школи інтегрованих контрольних робіт та інтегрованих олімпіад, які дають змогу відслідковувати формування цілісності знань учнів про найзагальніші зв'язки в природі.

Результати:

Практика роботи педагогічного колективу щодо роботи в освітньої моделі «Довкілля як школа» дає змогу зробити, на наш погляд, такі суттєві висновки:

1. Інноваційна модель освіти і виховання є не тільки оновленням змісту освіти та виховання, а й новою здоров’язберігаючою педагогічною технологією формування цілісного світорозуміння, забезпечення природовідповідного розвитку дитини, який досягається через діагностику фізичного, психічного, соціального та духовного аспектів здоров’я, відповідні методи навчання, форми організації занять і дає змогу відновити розірване коло триєдиної мети школи: навчання – виховання – розвиток та поєднати дії батьків і вчителів в інтересах дитини. Дослідження фізичного, психічного, духовного розвитку дитини дає позитивну динаміку цих аспектів здоров’я.

2. «Довкілля» забезпечує полегшення праці дитини на основі інтегруючого фактора.

3. Значний психотерапевтичний вплив на дітей мають різноманітність методів навчання, форм, організації занять дидактико-динамічних пауз у довкіллі, де учні працюють у групах за інтересами, ведуть щоденники спостережень і досліджень себе і довкілля. Саме «Довкілля» вчить дитину вмінню позитивно жити і взаємодіяти з природою. Визнано відчутний фактор зняття психологічного дискомфорту дитини в шкільних освітніх справах, особливо при переході з молодшої до середньої школи.

4. Збагачення освітнього простору дитини в системі «Довкілля як школа» і реалізація продуктивного навчання як у шкільні роки, так і в перспективах подальшої освіти і праці.

5. Утверджує суть оздоровлення в активній праці, закликає усіх учасників навчально-виховного процесу, громадськість до створення здорового довкілля, освітнього середовища, взагалі умов життєдіяльності до збереження, зміцнення і відтворення здоров’я, орієнтує на утвердження культури здорового способу життя, сприяє розвитку розумово, фізично, психічно, соціально й духовно здорової особистості.

6. Змістовні й цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичну структуру уроків привабливу для учнів новизну, зменшують перевантаження дітей, сприяють вихованню інтересу до навчання, знімають суворі кордони предметного викладання, а найголовніше – інтеграція змісту та організаційних форм, допомагає дітям сприймати важливі поняття, явища цілісно й водночас різнобічно.

7. Забезпечують гармонію між фізичним, емоційним, вольовим, моральним, соціальним та інтелектуальним розвитком дітей.

8. Інтегровані уроки розвивають мислення й мовлення дітей, їхню увагу, пам’ять, спостережливість, ініціативу, самостійність, працьовитість, повагу до товаришів та багато інших позитивних якостей особистості, які так важливі в подальшому житті. Інтегровані уроки сприяють розвитку креативного мислення та водночас зміцненню і збереженню здоров’я дітей.

9. Сприяє формуванню в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля, досягнення стабільного розвитку суспільства, сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя та позитивного сприйняття майбутнього.

З аналізу роботи кафедри 2014-2015н.р

В початковій школі навчається 190 учнів.

Рівень навчальних досягнень учнів 3 – 4 класів по школі 64, 5% (в минулому році 62, 3%), що показує позитивну динаміку.

Аналізуючи техніку читання спостерігаємо позитивну динаміку.

З читання 4-А Р.Н.- 88%, 4-Б – 75,6%, з переказу - 4-А Р.Н.- 86%, 4-Б – 79,2%

Аналізуючи моніторинг за контрольними роботами спостерігаємо таку динаміку:

Математика 4-А

72 → 77% +

Укр. мова 4-А

77 – 67 -

Математика 4-Б

54 – 54% + -

Укр. мова 4-Б

50 – 58 +

Читання 4-А

92 – 93% +

Читання 4-Б

71 – 82 +

Учні четвертих класів другий рік беруть участь в районних олімпіадах. Успішно виступили Ханат Д. (І м. ) з природознавства, Кущнір К. (ІІІ м.) з математики (вчитель Калініч Л.О.), з української мови Голінько Ю. (ІІм.) (вчитель Бойко Л.В.). Призери конкурсу Яцика Карпук Мілана (І м.) (Калініч Л.О.); Лейко Катя (ІІ м.) (Кузьміна Л.І.). Роботу з олімпійським резервом продовжуємо і удосконалюємо.

Досягнення в навчальній діяльності учнів:

Ступінь навченості з предметів має стабільну динаміку:

Довкілля(природознавство)- 8,2; математика- 7,8; читання -9, українська мова -8,1.

Результати державної підсумкової атестації, проведеної в 4 класах

Всього учнів 4-х класів: 44

Виконували роботу: читання – 44учні, українська мова – 43 учні, математика -43 учні

Предмет

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Кількість

0/0

Кількість

0/0

Кількість

0/0

Кількість

0/0

Українська мова

9

21

24

56

10

23

-

-

Читання

16

36

26

59

2

5

-

-

Математика

11

25,6

28

65,1

3

7

1

2,3

Перспективи:

Досліджуючи вплив системи «Довкілля» і «Довкілля як школа» на розвиток учнів, діагностуючи всіх учасників навчально-виховного процессу,ми прийшли до висновку, що полегшення навчальної праці дитини на основі природовідповідності – шлях до позитивних зрушень у всіх аспектах здоров’я дитини.

Команда проекту:

Кузьміна Л.І.- заступник директора з НВП та вчителі початкових класів

Публікації в ЗМІ:

Ляшенко А.Х. ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ШКОЛІ МАЙБУТНЬОГО "ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ",с .194 («ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ПРАКТИЧНО-ЗОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ В РЕГІОНІ».

Матеріали всеукраїнської науково-практичної Конференції. 31 березня 2011 р., м.Дніпропетровськ. / Наук.ред.
О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: ДОІППО, 2011 – 228 с.

Кузьміна Л. Інтеграція навчального процесу : сучасна освітня технологія в моделі «Довкілля як школа» / Л. Кузьміна , О. Череднікова // Початкова освіта. – 2013. – № 14 (квіт.). – С. 15–19.,
Череднікова О.Ф. Інтегровані уроки// Початкова освіта. – 2013.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів2
Переглядів4292
Довкілля як школа Веб ресурс
Керівник проекту:
Ляшенко А.Х.
Термін реалізації:
довготривалий
Цільова аудиторія:
початкова школа, батьки і діти
Партнери:
Партнери