English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Майстерня Тренерства

Організатор:
Психологічна Служба Львівського національного університету імені Івана Франка
Номінація:
Підтримка науки і культури


Соціальний запит

Соціальний запит полягає у потребі психологічного супроводу певних соціальних груп для вирівшення актуальних міжособистісних проблем, превенції їх появи та сприяння особистісному росту (які загострюються у період кризи). В умовах сучасного суспільства функція здійснення цього супроводу, спрямованого на підтримку ментального здоров'я, покладається на психологів, тренерів, коучів, соціальних праціваників тощо. Проте проблема полягає у недостатній практичній базі підготовки психологів у рамках університетської освіти до реалізації психологічного супроводу, зокрема у тренінговій формі.

Виходячи з цього, ми вирішили заснувати Майстерню Тренерства як осередок для напрацювання наукової методології та практичного досвіду тренерської діяльності студентів-психологів, формування тренерської компетентності (знань, умінь, навичок і особистісних здатностей), платформу для професійного зростання і взаємодії, а також як структуру, яка займається виявленням, аналізом та розробкою стратегій подолання актуальних соціальних проблем та моделей індивідуального розвитку для представників різних соціальних груп.


Цілі і завдання

Метою проекту "Майстерня Тренерства" є формування тренерської компетентності як прояву професійної зрілості молодих психологів і їхньої готовності здійснювати професійний психологічний супровід у формі тренінгових занять для конкретних соціальних груп, які цього потребують.

Завдання проекту:

1. Формування тренерської компетентності студентів-психологів як засіб професійного росту та самореалізації;

2. Створення платформи для професійної взаємодії молодих психологів та обміну досвідом у сфері тренерства (розширення методичного інструментарію, апробація технік роботи з групою тощо);

3. Розробка та реалізація тренінгових програм під конкретні тематики та запити цільових груп для вирішення їх актуальних проблем і сприяння особистісному росту;

4. Науково-дослідна діяльність у сфері коучингу, тренерства, фасилітації (напрацювання методологічної бази, публікація статей, "підручних" збірників тренінгових вправ, креативних часописів тощо).


Заходи по реалізації

1. Проведено цикл занять трьох типів для групи студентів-психологів з метою їх професіоналізації як тренерів:

а) тренінги різних модальностей та тематичних спрямувань, здійснені учасниками проекту,

б) систематичні інтервізії після тренінгів для аналізу їх ефективності,

в) теоретичні студії (запрошення спеціалістів для проведення семінарів) з метою розширення знань про тренерство, коучинг, роботу з групою;

2. Виявлення "гарячих" проблем та соціальних запитів у різних цільових груп (молодші школярі, підлітки, діти з неблагополучних сімей, соціально незахищені, неповносправні тощо);

3. Розробка тренінгових програм, спрямованих на вирішення цих соціальних запитів (робота у фокус-групах проекту над конкретними тематиками), а також апробація створених методик теренінгів на "внутрішній" цільовій аудиторії із залученням експертної оцінки наукових консультантів кафедри психології;

4. Проведення комплексних програм тренінгів для різних соціальних груп (реалізація циклу занять для "зовнішньої" цільової аудиторії).

5. Систематизація результатів реалізації проекту у формі креативних методичних посібників для психологів, педагогів, соціальних працівників та тренерів, що сприятиме поширенню отриманого досвіду.


Результати та перспективи

Результатами проекту є напрацьована система професійної підготовки тренерів, яка включає такі цикли:

1-ий цикл - заняття 3-ох типів для здобуття тренерської компетентності (тренінги, інтервізії, теоретичні семінари),

2-ий цикл - розробка та апробація тренінгових програм певних тематичних модальностей,

3-ій цикл - реалізація тренінгових програм для вирішення проблем і задоволення запитів "зовнішніх" соціальних аудиторій;

Відповідно до цієї моделі діяльності Майстерні Тренерства, досягнути такі результати:

1. Підготовано 10 тренерів (студенти-психологи 4-го курсу ЛНУ ім.І.Франка, які пройшли 15 тренінгових занять, 8 інтервізій, 5 теоретичних семінарів тривалістю по 2 год кожен (56 год)), вересень - грудень 2014;

Перспектива подальшого розвитку проекту полягає у:

1. можливості заснування сертифікованої програми підготовки/професіоналізації тренерів;

2.організації спілки тренерів та інформаційного ресурсу (електронна база тренерів);

3. співпраця з різноманітними соціальними організаціями, центрами та бізнес-структурами для надання послуги проведення тренінгів різної модальності від тренерів (членів спілки), що спеціалізуються у конкретній предметній сфері;

4. створення віртуального порталу для дистанційного коучингу і тренерства, а також в цілому психологічного супроводу індивідів та груп.

5. заснування центру, який займався б збором і аналізом соціальних запитів (проблем, які потребують психологічного супроводу для вирішення), науковим опрацюванням їх - розробкою тренінгових, психокорекційних, розвивальних програм та їх практичним впровадженням для підтримки психологічного здоров'я і благополуччя осіб та груп.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів1
Переглядів5244
Майстерня Тренерства Веб ресурс
Керівник проекту:
Гретченко Софія Миколаївна
Термін реалізації:
Вересень 2014 - червень 2015
Цільова аудиторія:
Студенти-психологи, діти віком від 6 до 16 років, які можуть отримати психологічний супровід
Партнери:
Кафедра психології Львівського національного університету імені Івана Франка, ГО
Партнери