English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

«Розробка і реалізація Стратегій соціального партнерства ДТЕК с територіями ведення бізнесу»

Організатор:
ДТЕК
Номінація:
Корпоративна соціальна відповідальність


Передумови та соціальний запит:

ДТЕК, дотримуючись передових практик соціальної відповідальності, розуміє і поділяє проблеми регіонів та їх жителів і вважає за необхідне брати участь у вирішенні територіальних проблем.
Підприємства компанії, як правило, розташовані в моно-індустріальних містах та містечках, значна частина мешканців яких працюють на підприємствах ДТЕК та/або є членам родин працівників компанії. Тому велику увагу бізнес приділяє умовам життя працівників компанії, забезпеченості якісними комунальними та соціальними послугами, можливостям для виховання та навчання дітей, для змістовного дозвілля мешканців та заняття спортом, умовам охорони здоров’я, тощо.
ДТЕК здійснює соціальні інвестиції в рамках Програми соціального партнерства, що охоплює території діяльності – підписанти Декларації соціального партнерства. Декларація є багатостороннім довгостроковим рамковим документом, що визначає основні принципи партнерства компанії і територіальних громад її діяльності.
До 2008 року ДТЕК переважно надавав благодійну допомогу, фінансував вирішення окремих нагальних проблем у містах своєї діяльності. З 2008 по 2012 рік включно в рамках Програми соціального партнерства з кожним населеним пунктом і районом підписантами Декларації розроблялися однорічні плани з реалізації соціальних проектів. У 2012 році ДТЕК вирішив перейти на новий рівень стосунків із територіями діяльності.
Стратегічні плани соціального партнерства – новий інструмент на пострадянському просторі, який компанія використовує, щоб підвищити ефективність соціальних інвестицій на територіях присутності і залучення якнайширшого кола заінтересованих сторін (стейкхолдерів) у створенні сприятливих умов для сталого розвитку територій.
У 2012 році компанія розробила та у 2013 – 2015 роках реалізує трирічні стратегії соціального партнерства з територіями ведення бізнесу.

Цілі і завдання:

Основною метою проекту із розробки і реалізації середньострокових стратегій соціального партнерства було організувати системну роботу зі створення умов для:

підвищення рівня комфорту проживання,

поліпшення рівня життєвого середовища,

всебічного розвитку мешканців територій на основі партнерських взаємовідносин з представниками органів місцевих влад,

широким залученням громадськості, інших зацікавлених сторін.

Цільова аудиторія:

Місцеві громади територій ведення бізнесу, місцеві органи влади, громадські організації, бізнес.

Заходи (дії) по реалізації:

Методологія розробки стратегії соціального партнерства підготовлена на основі методології стратегічного планування економічного розвитку територій «Вісім кроків» (др. Нортон Берман, США), з урахуванням досвіду стратегічного планування розвитку міст та регіонів України протягом останніх 15 років.
Формування середньострокових партнерських стратегій ДТЕК щодо соціально-економічного розвитку територій було здійснено через взаємодію компанії з місцевими і регіональними владами, іншими підприємствами на територіях, широким залученням громадськості для вирішення найбільш актуальних соціальних та економічних проблем, або використання можливостей, які були визначені під час розробки планів шляхом тривалих обговорень, опитувань думки мешканців та експертів, (як з боку компаній і міст).
Таким чином впроваджено принцип системності соціального партнерства, спрямованого на середньо- та довгострокову перспективу на основі вибору обмеженого числа найважливіших пріоритетів соціального розвитку в межах горизонту планування, замість принципу фінансової підтримки окремих проектів, які спрямовані на короткостроковий вплив і не завжди забезпечують стійкість результатів.
Стратегії розроблялися Робочими групами (РГ), що були створені на кожної територій ведення бізнесу. До складу РГ увійшли посадові особи органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій, депутати місцевих рад, працівники муніципальних установ і організацій, співробітники ДТЕК, представники громадських організацій, місцевої бізнес-спільноти. Для модерації засідань РГ були залучені зовнішні консультанти з числа досвідчених українських експертів у сфері стратегічного планування, які забезпечували дотримання методології на всіх основних етапах у розробці стратегій та підготовку якісних підсумкових матеріалів.
Основні етапи розробки стратегії:

1. Розробка карти проблем:

 • Підготовка переліку найбільш гострих соціально-економічних проблем представниками влади (з їх локалізацією, зазначенням причин виникнення і того, що вже зроблено для їх вирішення);
 • Опитування співробітників та населення з основних соціально-економічних проблем територій (до 10 % співробітників ДТЕК на кожній території);
 • Опитування депутатів рад, керівників підприємств та організацій;
 • Оцінка ризиків, якщо проблеми не будуть вирішені

2. Формування стратегій соціального партнерства

 • Створення робочих груп з розробки Стратегій у містах;
 • Вибір пріоритетних напрямів партнерства;
 • SWOT-аналіз напрямів;
 • Розробка планів дій (визначення цілей і завдань з їх досягнення);
 • Підготовка проектних листків;
 • Обґрунтування обсягів фінансування проектів, визначення можливого співфінансування з інших джерел

3. Обговорення та затвердження Стратегій

 • Обговорення проекту Стратегії з громадськістю;
 • Затвердження Стратегій компанією
 • Ухвалення місцевими радами
 • Розробка та затвердження системи реалізації та моніторингу Стратегій

Ідентифікацію пріоритетних напрямків соціального партнерства та створення «Карти проблем міста» виконано шляхом «накладання» на опис проблем міста органами місцевої влади, даних опитування мешканців міста (у тому числі і працівників ДТЕК) і груп експертів. Аналіз та систематизація членами Робочої групи відповідей опитаних дозволили виконати вибір пріоритетів соціального партнерства, а також ідентифікувати найважливіші проблеми міста, на вирішення яких були спрямовані Стратегії.
Заключний вибір пріоритетів і системи цілей Стратегії здійснено в ході дискусій під час засідань Робочої групи.
Найважливішим етапом у ході розробки Стратегії стало формулювання проектів у системі цілей. З цією метою на базі Робочих груп створювалися тематичні підгрупи (підгрупи за пріоритетними напрямами, яких було визначено п’ять – охорона здоров’я, енергоефективність у комунальному секторі, розвиток соціальної інфраструктури, розвиток бізнес-середовища та підвищення активності громад). Пропозиції проектів ґрунтувалися на аналізі слабких сторін і основних проблем в певних напрямках і розроблялися в двох варіантах: оптимальному і мінімальному.
Пріоритезація проектів відбувалася через їх оцінку за критеріями, серед яких були: на скільки проект задовольняє соціальні потреби населення, сталість проекту, наявність співфінансування, співвідношення бюджет/результат (good value for money) та інші. Після критичного аналізу і визначення кінцевого переліку проектів були визначені основні етапи їх впровадження, головні виконавці і партнери, терміни впровадження і деталізовано бюджет. В результаті чого стала можливою підготовка базового календарного плану впровадження Стратегії.
Розроблені стратегії соціального партнерства обговорювалися з населенням на громадських слуханнях або розширених засіданнях робочих груп. А після доопрацювання були передані для затвердження керівним органам Компанії та відповідним місцевим радам.
Одночасно з розробкою стратегій було розроблено та затверджено систему реалізації та моніторингу Стратегічних планів, сформувалися органи управління впровадженням стратегій.

Ресурси та ризики під час реалізації:

У розробці стратегій взяли участь:
В опитуванні з соціально-економічних проблем:

 • 5558 співробітників ДТЕК;
 • 826 депутатів місцевих рад, керівників підприємств і організацій.

У засіданнях робочих груп:

 • 747 представників органів влади, бізнесу, громадських організацій та ініціативних громадян;
 • 11 українських експертів у галузі стратегічного планування розвитку міст.

Ризики під час реалізації проекту:

 • Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні;
 • Практична відсутність середньострокового планування соціально-економічного розвитку територій;
 • Проблеми із залученням інвестицій в країну;
 • Негативні зміни національного законодавства.

Результати:

У 2012 році розроблені та у 2013 – 2015 роках реалізуються 18 стратегій соціального партнерства с 23 територіями діяльності ДТЕК.

Серед них: Дніпропетровська обл. – Павлоград, Тернівка, Першотравенськ, Зеленодольск, Павлоградський та Петропавлівський райони; Запорізька обл. – Енергодар; Вінницька обл. – Ладижин; Львівська обл. – смт. Добротвір; Івано-Франківська обл. – Бурштин; Донецька обл. – Добропілля, Білицьке, Білозерське, смт. Новодонецьке, Моспіно, Зугрес, Кіровське, Курахове та Мар’їнський район; Луганська обл. – міста Ровеньки, Свердловськ, Щастя, смт. Петрівка.

З кінця 2014 року реалізація стратегій на територіях, що не контролюються Україною, призупинена до моменту відновлення контролю.

У 2013-2014 рр. реалізовано або знаходяться на стадії реалізації 400 проектів соціального партнерства, у тому числі 5 міжрегіональних проектів: Енергоефективні школи, створення Агентств місцевого розвитку, Телемедицина, Місто своїми руками, Нова генерація.

Усі проекти Стратегій можливо розподілити на:

(1) Інфраструктурні: ремонт / реконструкція / обладнання лікарень, дошкільних закладів та шкіл, спортивних шкіл та майданчиків, Будинків культури, дитячих майданчиків, доріг та інших.

(2) Інституційні: створення умов для розвитку бізнесу та підняття рівня соціальних послуг.

(3) Освітні: залучення громадськості до прийняття рішень в управлінні і функціонуванні міст, створення спільних структур та інституцій з розвитку, освітні програми для населення у сфері відповідального ставлення до своїх міст, енергетики та екології.

Інвестиції ДТЕК у реалізацію проектів соціального партнерства у 2013-2014 рр. склали більше 200 млн грн.

Перспективи:

Не дивлячись на складну соціально-економічну ситуацію в країні, ДТЕК продовжує соціальне партнерство з територіями ведення бізнесу. У 2015 році завершується реалізація стратегій 2013-2015 років та розпочато розробку 15 стратегій на 2016-18 роки.

З містами, які тимчасово знаходяться на непідконтрольній українському уряду території, роботу з соціального партнерства призупинено.

Посилання, за якими можна завантажити лого, фото, відео, презентації, інші додаткові матеріали:

Ознайомитись із текстами Стратегій соціального партнерства ДТЕК з містами діяльності можна на сторінках відповідних міст сайту Програми соціального партнерства – http://spp-dtek.com.ua/goroda/

Публікації в ЗМІ:

http://www.capital.ua/ru/publication/23859-biznes-nastavniki

http://delo.ua/opinions/ekspert-dtek-v-2013-v-fokuse-kso-strategij-potrebitel-193296/

http://www.segodnya.ua/economics/business/DTEK-vlozhil-15-mlrd-grn-v-socialnye-proekty-ekologiyu-i-ohranu-truda-460965.html

Команда:

Соловйов Анатолій Миколайович, менеджер департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Кревська Юлія Олександрівна, менеджер департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Колеснік Світлана Миколаївна, менеджер департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Гулевська Тетяна Едуардівна, головний спеціаліст Департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Гузенко Анастасія Олександрівна, головний спеціаліст Департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Ковальска Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст Департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Коновалова Олена Олексіївна, регіональний представник ДТЕК із КСВ/ соціального розвитку в м. Павлоград, Павлоградському та Петропавлівському районах
Неверова Олена Федорівна, регіональний представник ДТЕК із КСВ/ соціального розвитку в містах Тернівка, Першотравенськ
Марачканець Лілія Василівна, регіональний представник ДТЕК із КСВ/ соціального розвитку в містах Зеленодольськ, Енергодар
Гудзь Назар Ігорович, регіональний представник ДТЕК із КСВ/ соціального розвитку в містах
Львів, Бурштин, Ладижин, Добротвір, Івано-Франківськ
Бірюкова Ольга Федорівна, регіональний представник ДТЕК із КСВ/ соціального розвитку в містах Щастя, Курахове
Кучеренко Аліна Юріївна, регіональний представник ДТЕК із КСВ/ соціального розвитку в містах Добропілля, Білицьке, Білозерське, смт. Новодонецьке

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів145
Переглядів7040
«Розробка і реалізація Стратегій соціального партнерства ДТЕК с територіями ведення бізнесу» Веб ресурс
Керівник проекту:
Гриб Вікторія Олександрівна, Керівник департаменту зі сталого розвитку ДТЕК
Термін реалізації:
2012-2015 рр.
Цільова аудиторія:
Місцеві громади територій ведення бізнесу: місцеві органи влади, ГО, бізнес
Партнери:
Органи місцевої та регіональної влади, громадські організації, представники місцевих бізнес-кіл, програми міжнародної технічної допомоги, підрядні організації.
Партнери