English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

«Суспільно-освітній проект для дітей та батьків «SMILE»

Організатор:
Міжнародний Благодійний Фонд «Життя з Надлишком»
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді

Соціальний запит

Проект поєднує рішення низки проблем різних категорій населення через просвітництво. Більшість програм навчальних семінарів затверджені Міністерством Охорони Здоров'я, Міністерством Освіти, Міністерством Соціальної Політики України. Проект надає соціальну, гуманітарну, юридичну та психологічну
допомогу дітям і людям з обмеженими можливостями, матерям -одиначкам, сім`ям, які опинились у важких життєвих обставинах, багатодітним, прийомним родинам, дітям-сиротам.

Цілі і завдання:

Мета проекту - інформаційне збагачення населення України, а саме дорослих та дітей в м. Києві, через проведення низки систематичних навчальних інтерактивних, інформаційних, культ-масових і спортивних заходів, та програм з організації сімейного дозвілля, які надаватимуться, на безоплатній основі батькам-одинакам, багатодітним та прийомним родинам, дітям-сиротам, дітям та людям інвалідам, сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Завдання проекту:
- Сприяння у зміцненні взаємовідносин дітей з батьками, учнів з вчителями, друзів з ворогами;
- Подолання проявів насильства та своєчасне виявлення вчиненого насильства або його загрозу;
- Скорочення числа дітей і підлітків, що вживають тютюн, алкоголь, наркотики та профілактика ВІЛ/СНІДу;
- Зменшення кількості розлучень;
- Зниження кількості випадків ранньої вагітності і захворювань, що передаються статевим шляхом
серед підлітків;
- Вдосконалення механізмів захисту благополуччя дітей, позбавлених батьківського піклування, чи тих кому загрожує його втрата.
- Поліпшення позитивних рис характеру, звичок і навичок дітей, підлітків та молоді;
- Розширення культурних і творчих горизонтів дітей та молоді;
- Формування у школярів почуттів милосердя, чуйності, співчуття, доброго ставлення один до одного;
- Актуалізація кращих моральних якостей учасників проекту - доброти, співчуття, діяльної допомоги і підтримки тих, хто сьогодні опинився у важкій життєвій ситуації і, можливо, втратив віру в суспільство;
- Закладання основ міцної сім`ї;
- Пропаганда міцного здоров'я та заохочення позитивно ставитись до життя;
- Формування в підлітків та молоді уміння аналізувати зв'язок різних професій та психологічних особливостей особистості, а також професійно значущі якості, шляхи і засоби їх розвитку.

Заходи по реалізації:

Методи вирішення поставлених завдань:
- Проведення кваліфікованими спеціалістами (психологами і педагогами) та волонтерами регулярних тренінгів та семінарів навчального і практичного характеру для дітей, підлітків та дорослих, з метою втілення у життя комплексу заходів для покращення рівня життя, психологічного самопочуття людей з особливими потребами, їх адаптації у суспільстві.
- Проведення культ-масових, спортивних заходів та програм з організації сімейного дозвілля.
- Проведення концертів, мистецьких конкурсів для сприяння розвитку культурних і творчих здібностей у дітей та молоді.
- Проведення компаній з інформування громадськості, через ЗМІ та інші джерела, щодо "гострих" питань які стосуються профілактики ВІЛ/СНІДу, нарко- та алкозалежності, насильства, розлучень, сирітства та інше.
Детальний перелік запланованих заходів:
- Просвітницька програма для батьків "Як бути мудрими батьками?". Дорослі 22-45 років.Група-30 ч.
- Навчальна програма для батьків “Виховання без насильства”. Дорослі 22-45 років.Група-30 ч.
- Клуб для жінок "Щаслива мати та дружина". Жінки 22-45 років.Група-30 ч.
- Базова програма «Шлях до свободи». Для нарко- та алкозалежних людей.Група-15 ч.
- Навчальна програма "Правила грошей – Основи фінансового менеджменту". Молодь.Група-до 30 ч.
- Програма для підлітків «Життєві орієнтири». Молодь 18-21 рік, підлітки 15-17 років. Група-до 30 ч.
- Навчальна програма «Школа лідерства». Для молоді та дорослих 18-45 років. Група-до 30 ч.
- Тренінг для підлітків «Рівний-рівному». Підлітки 15-18 років. Група-до 30 ч.
- Навчальна програма «Бути здоровим-бути щасливим». Молодь та дорослі 18-45 років.Група-до 30ч.
- Соціально-освітній проект «Анатомія шлюбу». Для молоді та дорослих 18-45 років. Група-до 30 ч.
- Просвітницька програма для підлітків«НІ НАСИЛЬСТВУ»,«Сходинки». Підлітки 12-18років.Група-30ч.
- Дитячі тренінги "Smile", майстер-класи з арт-терапії. Діти 3-14 років.Група-30 чол.
- Консультації психолога. Індивідуально при потребі
- Юридичні поради. Індивідуально при потребі
Загальна кількість людей - біля 300 чоловік, віком від 6 до 45 років.

Ресурси та ризики під час реалізації:

Ресурси:

1. Адміністративний персонал - керівник проекту, адміністратори проекту ).
Залучені до проекту фахівці, які будуть проводити тренінги.
2.Адміністративні витрати - оренда приміщення, комунальні послуги, прибирання, зв'язок, підручний витратний матеріал.
3.Витрати на освітні цілі - закупівля навчального матеріалу, книг, інформаційних постерів.
4.Обладнання - закупівля офісного навчального та комп'ютерного обладнання.
5.Програмні витрати - закупівля чаю, кави, печива, води і таке інше.
6.Транспортні витрати - відшкодування затрат на громадський транспорт супроводжуючих групи при відвіданні музеїв і виставок.

Ризики:
- незацікавленість батьків проектом;
- супротив бенефіціарів при впровадженні інновацій.

Результати та перспективи:

Результати

В рамках цього проекту ми впливаємо на понад 300 осіб, які мають психологічні проблеми, депресію; на нарко- і алкозалежних людей; самотніх батьків, батьків з прийомними дітьми і багатодітні сім'ї; дітей-сиріт та інвалідів; сім'ї, що опинилися у важких життєвих обставинах.
Проект сприяє зміцненню взаємовідносин дітей з батьками, учнів з вчителями, друзів з ворогами; допоможе долати прояви насильства та своєчасно виявляє вчинене насильство або його загрозу.
Проект справляє позитивний вплив на формування громадської думки щодо людей з різними залежностями, щоб уникнути стигматизації та дискримінації цих осіб.
Проект сприяє розширенню культурних і художніх горизонтів дітей.
Проект пропагандує міцне здоров'я та заохочувати позитивно ставитись до життя
Проект забезпечує соціальну, гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу жінкам, батькам великих сімей і прийомних дітей.
Більш ніж 20 людей-волонтерів беруть добровільну безпосередню участь у заходах проекту та реалізують своє покликання - допомогу людям.
Більше 50 жінок отримали психологічну допомогу і підтримку.
Велика кількість дітей має нагоду покращити якість життя, застосувавши отримані знання.

Виховна робота з дітьми з кризових сімей,і з дитячих будинків протягом 2011-2013рр.;
Активна участь в 2012-2013рр. в громадських радах при Міністерстві Соціальної Політики та Управлінні Захисту сімей у кризових ситуаціях та інвалідів;

Перспективи

Організація планує продовжувати проведення тренінгів, розширювати навчальні програми. Фінансування - за рахунок внесків непрямих бенефіціарів, які не мають статусу СЖО та бажають навчатися. Інші НУО зможуть отримати безкоштовні консультації та детальні описи занять, для поширення знань серед громадян України.
Проект є актуальним для великої кількості людей і його цільва аудиторія буде зростати, тому що він задовольняє такі потреби:
• Інформаційні послуги, а саме - отримувати додаткову освіту; отримувати відповіді на основні питання життя: покращення фізичного, емоційного і духовного здоров'я; стосунки з сім'єю, виховання дітей;
• Вирішення конфліктів;
• Фінансова грамотність;
• Організація сімейного дозвілля: тематичні зустрічі, конкурси, концерти, перегляд фільмів, інтерактивні ігри та тренінги.
• Безкоштовні соціальні послуги для дітей: майстер-класи малюнку, графіки,дизайну та інших.
• Психологічна та соціальна підтримка жінок, які мають дітей/чоловіків, що пристрастилися до алкоголю і/або наркотиків; жінок, які зазнали насильства.
• Гуманітарна, психологічна та соціальна підтримка кризових сімей, сімей з прийомними дітьми та одиноких батьків.
Потреби були виявлені через:
• Партнерство з іншими благодійними організаціями в проведенні освітніх програм для людей, залежних від наркотиків і алкоголю, дітей, які зазнали насильства в сім'ї, і жінок позбавлених волі;
• Аналіз статистичних даних.

Посилання, за якими можна завантажити лого, фото, відео, презентації, інші додаткові матеріали

https://drive.google.com/file/d/0B7jKikroxjmSVFZKMENsa3NQMGs/view?usp=sharing
https://vk.com/smilejuniors
http://keeplife.org/articles/163
http://keeplife.org/articles/153
http://keeplife.org/articles/115
https://vk.com/keeplife

Публікації в ЗМІ

https://www.youtube.com/watch?v=UxfDryxRkYk
https://vk.com/club71422789
https://ubb.org.ua/uk/project/1503/
https://vk.com/wall-32828188_1862

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів21
Переглядів9658
«Суспільно-освітній проект для дітей та батьків «SMILE» Веб ресурс
Керівник проекту:
Директор Білан Євгенія Павлівна
Термін реалізації:
грудень 2011 року до тепер
Цільова аудиторія:
Люди віком від 6 -45 років
Партнери:
МБФ "Життя на всі 100%", Центр Розвитку Особистості "Вільний рух", БФ "Життя заради людей", СК «Арсенал Страхування»
Партнери