English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ – КРОКОМ РУШ БЕЗ ПЛОСКОСТОПОСТІ»

Організатор:
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Номінація:
Здоров'я та благополуччя


Соціальний запит

Передумови та соціальний запит: на сьогодні важливим питанням залишається зміцнення здоров’я і формування засад здорового способу життя дітей дошкільного та шкільного віку.
Нині проблема своєчасної профілактики та корекції змін стану опорно-рухового апарату у дітей є дуже актуальною. Особливої уваги заслуговує проблема розповсюдження плоскостопості у дітей різних вікових груп, що охоплює до 80% сучасного підростаючого покоління. Наслідками плоскостопості можуть бути порушення постави, різні біомеханічні відхилення опорно-рухового апарату та функціональних систем.
Але слід відмітити, що багатьма авторами розглядається можливість і необхідність корекції різними методами в умовах спеціальних закладів. Головним діючим чинником серед засобів є лікувальна фізична культура. Так, ряд авторів зазначають, що фізичні вправи можуть бути ефективним корекційним засобом в тому випадку, якщо є складовою частиною загального процесу фізичного виховання, форми якого поєднують ранкову гігієнічну гімнастику, гімнастику до уроків, фізкультхвилинки на уроках, ігри на перервах, позашкільні спортивні заняття тощо.
Загострює проблему і той факт, що плоскостопість складно діагностувати на ранніх етапах. Тому на сьогодні виникає необхідність у розробці інформативного, легкодоступного та низькозатратного способу ранньої діагностики плоскостопості під час масових профілактичних оглядів дітей.

Цільові аудиторії: керівники медичних і навчальних установ, педагоги, методисти, вихователі, медичний персонал ЗОШ, фахівці з лікувальної фізичної культури, спортивної медицини, педіатри, фізичні реабілітологи, фахівці у галузі фізичної культури і спорту, студенти педагогічних і медичних середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.

Цілі і завдання

Ціль: продіагностувати та попередити виникнення плоскостопості у дітей різних віково-статевих груп;

Завдання:
1) розробка інформативного загальнодоступного способу діагнностики плоскостопості та початкових змін склепіння стопи;
2) моніторинг різних віково-статевих груп та визначення їх стану склепіння стопи;
3) формування груп ризику дітей із ймовірним прогросуванням плоскостопості;
4) на підставі продіагностованих змін склепіння стопи та їх порівняння із визначеними віково-статевими нормами, розробка програми профілактично-корекційних заходів;
5) систематичне проведення діагностичного моніторингу для визначення динаміки змін та ефективності запропонованих профілактично-корекційних заходів.

Заходи (дії) по реалізації:

За підтримки Управління освіти і науки Сумської міської ради, Інформаційно –методичного центру, керівництва ЗОШ та ДНЗ міста Суми та Сумської області, Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва» лабораторії гігієни навчальної діяльності дітей та керівництва Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, було здійснено наступні заходи:
1) проведення обласних семінарів «Школа педагогіка здоров’я»; за період реалізації проекту проведено понад 32 шкіл-семінарів, слухачами яких були представники навчальних та профілактично-лікувальних закладів;
2) організація цільових педагогічних нарад, виступів, проектів, розважально-масових заходів в умовах ЗНЗ та ДНЗ з метою популяризації проблеми та шляхів її вирішення. Протягом періоду реалізації проекту проведено понад 25 педагогічних нарад, доповідей – близько 30, 5 оздоровчих проектів та до 10 розважально-масових заходів в умовах навчальних закладів.
3) розробка, розповсюдження та реалізація інформаційно-методичних матеріалів, а саме: методичних рекомендацій (62.13/154.13) «Система профілактично-оздоровчих заходів з підготовки дітей старшого дошкільного вікудо навчання у загальноосвітніх навальних закладах», «Методичний супровід корекційних заходів для профілактики порушень постави та плоскостопості на заняттях із фізичної культури у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку».
Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я №126 – 2011 «Оцінка склепіння стопи учнів загальноосвітніх навчальних закладів у скринінгових дослідженнях».

Результати та перспективи

Під час щорічного медичного профілактичного огляду лікарем-ортопедом було виявлено 9,27% дітей із плоскостопістю, тоді як під час скринінгових обстежень за показниками висоти склепіння та довжини стопи плоскостопість визначалася у 47,35% дитячого контингенту.
У процесі активного використання профілактичного проекту встановлено покращення морфофункціонального стану опорно-рухового апарату дітей та зменшення початкових змін склепіння ступні в умовах навчальних закладів.
У зв’язку із тим, що до програми було включено ряд профілактичних заходів, нам удалося попередити подальше сплощення стоп у дітей, що були віднесені до групи ризику. В усіх дітей не залежно від віку було зафіксовано приріст значення показника висоти склепіння стопи до 9,54%, що свідчить про підвищення тонусу м’язового апарату стопи та покращення її ресорної функції, що підтверджує соціальне значення профілактичного проекту.

Перспективи

За домогою маштабної реалізації профілактичного проекту знизити прогресування плоскостопості у дітей на ранніх стадіях в умовах навчальних закладів.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів1
Переглядів4016
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ – КРОКОМ РУШ БЕЗ ПЛОСКОСТОПОСТІ» Веб ресурс
Керівник проекту:
Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Термін реалізації:
з 2011 року по теперішній час
Цільова аудиторія:
керівники медичних і навчальних установ, практикуючі педагоги, методисти, педіатри, фізичні реабілітологи, фахівці фіз.культури та спорту, студенти педагогичних та медичних ВНЗ I-IVст.акредитації
Партнери:
ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва
Партнери