English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Інкубатор Довіри

Організатор:
Громадська організація «Культурний діалог»
Номінація:
Підтримка та розвиток громадської діяльності

Соціальний запит

Громадська організація «Культурний діалог» та Літературне угрупування «СТАН» проводять діяльність, спрямовану на побудову міжетнічного та міжкультурного діалогу в співтоваристві міста Кременчука (населення 230 тис. Чол.). На нашу думку цей напрямок є однією з основ миру та сталого розвитку будь-якого локального співтовариства і країни вцілому.Під час підготовки фестивалю «Улюблене місто різних людей» (травень 2014, https://www.youtube.com/watch?v=75uIJhViKkA, https://www.youtube.com/watch?v=n-MH8qJP3fA), метою якого було створити атмосферу «єдиного міста» в його національному культурному багатстві та розмаїтті, ми зіткнулися з проблемою низького рівня довіри жителів Кременчука один до одного. Це проявилося у відмові представників нацменшин від публічної презентації своїх етнічних і культурних особливостей і небажанні участі в мультикультурних заходах в рамках фестивалю. Представники нацменшин обґрунтовували відмову страхом агресії з боку інших мешканців міста.

Аналіз ситуації показав, що основною причиною оголившоїся проблеми є відсутність умов для налагодження діалогів між різними групами спільноти м. Кременчука: етнічними, соціальними, культурними, політичними. У місті відсутні комунікаційні майданчики для довірливого спілкування. Як наслідок, люди не довіряють владі, національним меншинам, інакомислячим і один одному.
Проблема посилюється зі зростаючим припливом в Кременчук тимчасово переміщених осіб з території Донбасу. Пристрій життів переселенців вимагає значних місцевих ресурсів (житло, робота, матеріальна допомога), яких на фоні економічної кризи не вистачає для місцевого населення. Відповідна інтеграційна та інформаційна робота в співтоваристві Кременчука проводиться слабо, тому в суспільній свідомості з'являються негативні стереотипи сприйняття переселенців, як утриманців і чужинців.
Стереотипи і недовіра в співтоваристві Кременчука є бомбою уповільненої дії. Вони в майбутньому можуть спровокувати поляризацію і відкриті конфлікти.
Цільові групи проекту (далі ЦГ):
- Представники національних меншин (євреї, поляки, росіяни, роми, німці та ін.), які проживають на території м. Кременчука. Кременчук - багатонаціональне місто і має історичні передумови інтеркультурного міста (упродовж століть місто було мультинаціональним, об’єднувало на своїй території спільноти, різні з точки зору етносу, релігії, культурних традицій тощо. Виявляється, що наприкінці ХІХ століття у Кременчуці проживало 35 національностей (в тому числі – 47% євреїв, 30% росіян). Представники деяких нацменшин об'єднані в організації, активні у власному середовищі, але не інтегруються в міське співтовариство.
- Тимчасово переміщені особи (далі - ТПО) з Донбасу, оскільки їх кількість зростає і в нових умовах проживання вони потребують не тільки матеріальної допомоги, забезпечення роботою і житлом, але й соціальної інтеграції.
- Представники громадянського суспільства Кременчука, оскільки громадські об’єднання представляють інтереси і висловлюють думку різних груп населення.
- Представники ЗМІ м. Кременчука, оскільки вони формують громадську думку і впливають на стереотипи.
- Представники органів місцевого самоврядування, оскільки вони мають повноваження і ресурси для вирішення проблем спільнот міста.
- Представники творчої інтелігенції та працівники сфери культури, оскільки через творчість і культуру можна доносити до жителів міста ідею довіри.
Представники всіх цільових груп проекту транслюють, що вони зацікавлені в побудові довіри з оточуючими людьми, у взаємодії та налагодженні добросусідських і партнерських відносин з іншими групами громадян, у спільній діяльності, спрямованої на сталий розвиток м. Кременчука.


Цілі і завдання

Сприяти формуванню довіри між етнічними і соціальними групами спільноти м. Кременчука шляхом створення комунікаційного майданчика, через проведення циклу заходів з використанням інструментів творчості та фасилітації для налагодження діалогів і взаємодії представників цільових груп проекту та інших мешканців міста.

Задачі проекту:

1. Дослідити загальні цінності, інтереси і потреби представників цільових груп проекту в налагодженні діалогів і у взаємодії з оточуючими людьми.

2. Створити умови для сталого взаємодії представників цільових груп проекту.

3. Реалізувати інформаційну кампанію проекту.

4. Провести моніторинг та оцінку проекту.


Заходи по реалізації

Проведення за участю представників цільових груп проекту циклу фасилітацій, інтеркультурної дискусії «Сила різноманітності Кременчука», круглого столу, прес-конференцій. Створення он-лайн і оф-лайн комунікаційного майданчика для діалогу ЦГ. Створення за результатами фасилітацій пересувної вуличної книги-гри «Улюблене місто різних людей». Інтегрування книги в міський простір.


Результати та перспективи

Створення комунікаційного майданчика для діалогу ЦГ.
Ідентифікація та трансляція представниками ЦГ через творчість своїх цінностей, інтересів і потреб.
Проведення у м. Кременчук першої інтеркультурної дискусії «Сила різноманітності Кременчука». Проведення роботи над зміною негативних стереотипів щодо представників різних нацменшин і релігій.
Узагальнення напрацювань всіх ЦГ, їх візуалізація та інтеграція в міський простір у вигляді сіті-лайтів і білбордів.
Створення пересувної вуличної книги-гри «Улюблене місто різних людей». Інтегрування книги в міський простір.
Залучення представників ЦГ проекту до планування і проведення культурних заходів у 2015 році.
Побудова міжкультурного діалогу.
Розширення комунікаційного майданчика для діалогу представників ЦГ та ін. жителів міста.
Презентація населенню Кременчука проектної діяльності, залучення до неї представників ЦГ та ін. жителів, освітлення в інформаційному просторі міста процесу побудови діалогів і взаємодії представників ЦГ.
Створення інформаційних приводів, спрямованих на підвищення довіри жителів міста один до одного. Сприяння формуванню позитивних стереотипів сприйняття «чужих» або «інших» людей.
Планування подальшої взаємодії представників ЦГ для спільної підготовки та проведення фестивалю «Улюблене місто різних людей» навесні 2015.
Сталий розвиток результатів проекту після його завершення - у 2015 році Літературним угрупованням «СТАН» (Луганськ) спільно з ГО «Культурний діалог» (Кременчук) та низкою регіональних партнерів розпочато проект «Сприяння діалогу і примиренню в регіонах України». Цей проект спрямований на розвиток міжкультурного діалогу та примирення на регіональному рівні. Дії проекту включають в себе проведення дослідження та руйнування найбільш поширених стереотипів про людей з Донбасу в областях, які мають високу концентрацію вимушених переселенців (IDP).

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів2
Переглядів4313
Інкубатор Довіри Веб ресурс
Керівник проекту:
Каць Роман Валерійович
Термін реалізації:
1 листопада 2014 - 15 лютого 2015
Цільова аудиторія:
Представники національних меншин, релігійних груп, а також діячі і працівники культури, представники ЗМІ, органів місцевого самоврядування, громадських об`єднань
Партнери:
Літературне угрупуванням «СТАН», управління культури та туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Партнери