English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

З Києвом і для Києва

Організатор:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Номінація:
Корпоративна соціальна відповідальність

Соціальний запит

У контексті розвитку громадянського суспільства, соціокультурного простору столиці, активізації членів громади особливого значення набуває впровадження моделей партнерської взаємодій між різноманітними представниками територіальної громади як-от органи місцевого самоврядування, соціальні інститути, різноманітні групи населення тощо.
Одним з активних суб’єктів такої діяльності у місті є Київський університет імені Бориса Грінченка. В умовах соціокультурних перетворень у столиці, питомої ваги набуває така складова його діяльності як соціально-гуманітарна. Прагнучи надання особистісно-орієнтованої соціокультурної допомоги громаді м.Києва, Університет ініціював у 2010 році соціальний проект «Київський університет імені Бориса Грінченка - киянам», який під впливом зростання запитів і розширенням масштабу впливу трансформувався у новий формат «З Києвом і для Києва» (у 2012 році).
Реалізація цього проекту «З Києвом і для Києва» в системі партнерських стосунків «влада міста ↔ Університет ↔ громада» дає можливість активізувати громаду, соціум, забезпечити зворотній зв'язок між жителями міста та органами самоврядування, створити атмосферу для позитивних змін в ціннісних орієнтаціях різних вікових груп, підвищити загальний рівень культури, свідомо компетентного громадянина з високим рівнем соціальної мобільності, допомогти студентській молоді побачити свою унікальну роль у суспільстві, зрозуміти важливість своєї участі в житті громади, власного внеску в її розвиток.
Унікальність означеного соціального проекту полягає в тому, що у місті Києві він був першим і дотепер залишається єдиним прикладом системної багатовекторної роботи, а не поодиноких короткотривалих заходів соціокультурного спрямування


Цілі і завдвння
Мета проекту – створення та функціонування цілісного соціокультурного середовища, здатного задовольнити освітні, розвивальні, соціально-психологічні потреби та інтереси мешканців, як окремих мікрорайонів так і міста в цілому.
Завдання:
• задовольняти соціальні запити населення столиці шляхом залученням кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу, студентської молоді Київського університету імені Бориса Грінченка;
• формувати ефективну дозвіллєву культуру киян через організацію і проведення культурно-масових заходів: свят, вечорів, зустрічей, конкурсів, фестивалів;
• сприяти розвитку творчих, пізнавальних, естетичних здібностей різних вікових категорій населення у предметних гуртках, клубах, студіях, курсах через систему організації сімейного дозвілля в мікрорайонах міста;
• сприяти фізичному розвитку та зміцненню здоров’я різних цільових груп шляхом використання університетської спортивної бази: спортивні свята, ігри, секції;
• здійснювати соціально-психологічний патронат з метою збереження психологічного здоров’я (індивідуальні та групові консультації, тренінги, круглі столи, диспути, семінари тощо


Заходи по реалізації
Реалізація проекту проводиться по вихідних днях, безкоштовно, зусиллями науково-педагогічного та студентського колективів, згідно з планами, розробленими 6 інститутами та Університетським коледжем розташованими за адресами:
Гуманітарний інститут, Інститут суспільства: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б ;
Педагогічний інститут, Інститут мистецтв: м. Київ, бульв. О.Давидова, 18/2;
Інститут людини, Інститут післядипломної педагогічної освіти:
м. Київ, просп. П.Тичини, 17;
Університетський коледж: м. Київ, просп.Ю.Гагаріна, 16


Результати та перспективи
Термін реалізації ІІІ етапу Соціального проекту «З Києвом і для Києва»: жовтень 2012 – квітень 2013 р. Термін реалізації ІV етапу Соціального проекту «З Києвом і для Києва»: жовтень 2013 р. – квітень 2014 р.
Впродовж ІІІ та ІV етапів реалізації соціального проекту «З Києвом і для Києва» (2012-2014 рр.), його учасниками стали 8508 киян. Із них 56,4% взяли участь у заходах особистісно-орієнтованого спрямування, 37,3% - культурно-дозвіллєвого, а 6,3% - спортивно оздоровчого.
Було проведено соціологічне дослідження та зроблено висновки щодо територіальних характеристик учасників:
Дніпровський район – 33,6% учасників
Оболонський – 27,7 %
Деснянський – 5,7 %
Печерський – 3,2 %
Дарницький – 11,3 %
Подільський – 4,6 %
Святошинський – 2,4 %
Харківський – 0,6 %
Голосіївський – 1,9 %
Шевченківський – 8,2
Солом’янський – 0,8 %
Моніторинг отриманих результатів ІІІ та IV етапу соціального проекту «З Києвом і для Києва» став підґрунтям для удосконалення та структурування за напрямками та віковими категоріями програм, розроблених науково-педагогічним та студентським колективами інститутів та Університетського коледжу.
Підсумки роботи закладають основи подальшого розвитку проектної діяльності соціального спрямування та прогнозування соціально-культурного рівня громади шляхом розвитку інноваційних підходів у задоволенні потреб та запитів мешканців столиці.
Динаміка відвідувань Соціального проекту свідчить, що 58,2% учасників – відвідують проект регулярно, кожного тижня. 32,5% - кілька разів на місяць, і лише 9,3% - несистематично.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів265
Переглядів10551
З Києвом і для Києва Веб ресурс
Керівник проекту:
Огнев’юк Віктор Олександрович
Термін реалізації:
Проект діє з 2010 року і до теперішнього часу
Цільова аудиторія:
мешканці міста Києва
Партнери:
державні установи та неурядові організації
Партнери