English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Школа успішної особистості

Організатор:
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. П.Кізюна
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді

Соціальний запит

Сьогодні гостро постало завдання створення нової школи, яка б плекала творчу особистість, створювала умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, у якій би утверджувалась проективна, особистісно та компетентнісно орієнтована педагогіка, педагогіка успіху.Для досягнення в майбутньому соціальної успішності учневі, перш за все, має бути надана можливість досягти успіху в школі, у навчальній і позаурочній діяльності. Навчання і виховання в контексті педагогіки успіху передбачає врахування потенційних можливостей дитини, які вчителю необхідно розкрити і розвинути.

Цілі і завдвння

Мета проекту:

  • Створити психолого-педагогічні умови максимального розвитку особистості учня та його підготовку до самореалізації в житті з опорою на такі ціннісні орієнтири, як інтелект, культура, здоров’я.
  • Розвиток професійної компетентності педагогів.

Завдання проекту:

  • Забезпечення кожному учневі можливості пережити в шкільні роки радість досягнення, усвідомити свої можливості й виняткові здібності, повірити в себе, сформувати позитивну «Я-концепцію».
  • Впровадження моделі випускника, що володіє ключовими компетентностями.
  • Створення умов для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
  • Орієнтація педагогічних технологій та програм на компетентнісний підхід:

Початкова школа. Формувати в учнів повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні вміння та навички; бажання та вміння вчитися
Основна та старша школа
Розвивати набуті вміння та навички, спрямувати кінцеві результати навчання на набуття учнями життєвих компетентностей

  • Використання методу проектів у навчально-виховному процесі
  • Проведення просвітницького тренінг-семінару для вчителів з педагогічної майстерності.
  • Створення системи моніторингу формування ключових компетентностей на всіх ступенях освіти дітей.

Заходи по реалізації

Етапи роботи над проектом:1. Діагностико-концептуальний (01.05.2012 р. – 30.09. 2012 р.)2. Організаційний (01.10. 2012 р. – 01.06. 2013 р.)3. Практичний (01.09.2013 р. – 01.06. 2015 р.)4. Результативно – узагальнюючий (01.09.2015 р. – 01.06.2016 р.)Заходи по реалізаціїМОДУЛЬ 1. МЕТОДИЧНА РОБОТАРобота педагогічного колективу над проблемою: Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно орієнтованого підходуМОДУЛЬ 2. ВИХОВНА РОБОТАФормування морально-духовної життєво компетентної особистостіМОДУЛЬ 3.Психолого-педагогічний супровідМОДУЛЬ 4Циклограма роботи з обдарованими дітьмиМОДУЛЬ 5Управлінський аспект

Результати та перспективи

За час впровадження проекту значно активізувалась робота педагогів нашої школи з підвищення своєї майстерності і робота з обдарованими дітьми, про що свідчить рейтинг шкіл району за результатами 2013-2014 року.Наша школа – це затишна домівка, де кожен учень, кожен учитель, кожен батько чи мати почуваються господарем, де йому комфортно, де його почують, зрозуміють і підтримають.Наша школа - якісна: тут працюють творчі квалфіковані педагоги.Наша школа - творча: тут багато талановитих дітей.Наша школа - щаслива: тут багато усміхнених дітей.Наша школа - Школа сприяння здоров'ю: тут дбають про здоров'я дітей.Наша школа - успішна: тут сприятливі умови для розвитку особистостіНаша школа - активна: тут всі буруть участь у "житті" міста, району, області, держави.Наша школа - сучасна: тут впроваджуються інноваційні технології.Наша школа - гостинна: тут завжди раді гостям.Наша школа - улюблена: сюди наші випускники приводять своїх дітей та онуків.В такій школі дитина стане лідером, людиною з активною життєвою позицією, яка не тільки бачить проблеми навколишнього життя, а й уміє їх визначити, знайти шляхи їх розв’язання. Тільки в любові та повній безпеці зріють ті моральні сили, які необхідні людині, щоб вона могла гідно пройти життєвий шлях.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів8
Переглядів9320
Школа успішної особистості Веб ресурс
Керівник проекту:
Жибак Любов Богданівна
Термін реалізації:
червень 2012-червень 2016
Цільова аудиторія:
педагогічний колектив, учні, батьківська громадськість Красилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу Петра Кізюна
Партнери:
Управління освіти, молоді та спорту Красилівської РДА
Партнери