English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Превенція конфліктів у сучасному українському суспільстві

Організатор:
ГО "Рада молодих вчених"
Номінація:
Підтримка науки і культури


Соціальний запит
Студенти є рушійною силою змін у суспільстві, що підтверджується нещодавніми подіями в країні, а саме Євромайдану, який розпочався зі студентського протесту. Проект спрямований на налагодження конструктивного діалогу між представниками різних регіонів України в студентському та академічному середовищі з метою зменшення агресії та соціальної напруги в суспільстві, що виникла внаслідок загострення конфліктів на Сході країни та анексії АР Крим, формування засад взаєморозуміння та примирення.


Цілі і завдвння
Мета: зменшення та превенція конфліктів в студентському середовищі ВНЗ м. Суми, створення передумов для активізації впливу студентів на налагодження конструктивного діалогу та примирення між різними регіонами України.


Заходи по реалізації
1. Проведення дослідження шляхом анкетування 300 респондентів зі студентського та академічного середовища м. Суми з метою ідентифікації основних проблем, які призводять до виникнення конфліктів.
2. Дискусії у фокус-групах між студентами, викладачами та адміністрацією ВНЗ.
3. Громадські дискусії в форматі "Жива бібліотека"
4. Тренінги (6) для внутрішньо переміщених осіб та студентських лідерів.
5. Круглий стіл за участі представників студентства, викладачів, органів місцевої влади, соціальних та громадських організаці, ЗМІ


Результати та перспективи
Визначено основні проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, потрапляючи в студентське середовище. Отримання студентами - внутрішньо переміщеними особами навичок інформаційного самозахисту, адаптації, критичного мислення та сприняття інформації в умовах агресивної пропаганди, опанування інструментів вирішення конфліктів. Налагоджено механізм комунікації між студентами, викладачами та адміністрацією ВНЗ.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів1
Переглядів3842
Превенція конфліктів у сучасному українському суспільстві Веб ресурс
Керівник проекту:
Петрушенко Юрій Миколайович
Термін реалізації:
листопад 2014 - лютий 2015
Цільова аудиторія:
студенти та викладачі - внутрішньо переміщені особи, студентські лідери
Партнери:
ДВНЗ
Партнери