English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Обласний військово-спортивний конкурс для молоді «Призовник»

Організатор:
Комунальний заклад
Номінація:
Навчання, виховання, освіта та розвиток дітей та молоді


Соціальний запит

На сьогоднішній день, в Україні спостерігається суттєве зменшення фізичного навантаження, рухової активності і занять спортом молоді віком від 18 - 25 років, підтвердженням цьому є той факт, що близько 50% молоді мають незадовільну фізичну підготовку. Фізична готовність у юнаків передбачає розвиток фізичної сили, витривалості, спритності, швидкості в рухах, сформованість необхідних для військової діяльності, рухових навичок та вмінь. Проблема молоді має як загальнодержавний, так і військовий аспект, бо її світогляд, мораль, ставлення до захисту своєї держави матеріалізується у практичній діяльності армії і у безпеці України в цілому. Наш Проект направлений на спорт та здоровий спосіб життя, постає одним із найголовніших чинників формування готовності до захисту Батьківщини.

Реалізація даного Проекту дуже важлива, він проходить вже 12 років, й формує глибокі та тверді патріотичні переконання, національну гідність, високі моральні якості (дисциплінованість, честь, героїзм, сила, патріотизм, мужність, стійкість) на основі армійських та відновлених козацьких традицій.Даний Конкурс, надасть і надалі змогу якнайшвидше адаптувалися до реалій армійського життя, набути необхідних первинних практичних військових навичок із тактичної, вогневої, фізичної та стройової підготовок, стати справжніми патріотами України (поважати Конституцію і закони України, постійно бути готовим до захисту Вітчизни). Ми плануємо провести секцію за здоровий спосіб життя «Відповідальність починається з тебе», та згідно положенню Конкурсу провести наступні змагання: розбирання та збирання автомату Калашникова (АКС-74), крос на 1000 м, виконання нормативів у засобах захисту, змагання зі стрільби, підтягування, біг у протигазі, встановлення та збирання туристичної палатки, метання гранати в ціль, перенесення та перев’язування постраждалого та конкурс строю та пісні. Учасники отримають відзнаки за участь та перемогу, а саме: дипломи, кубки, призи

Цілі і завдання

Мета -впродовж 1 дня навчити необхідним умінням та навичкам підготовки майбутнього захисника Вітчизни шляхом проведення конкурсних змагань не менше 200 учасників з міста Запоріжжя та Запорізької області. Формування потреби в здоровому способі життя, фізичне загартування молоді.

Завдання конкурсу:

- залучити не менш 200 осіб віком від 18-25 років, що проживають в м. Запоріжжя та Запорізької області;

- активізувати Інтернет спільноту навколо інформаційних статей про переваги здорового способу життя;

- провести спортивні змагання (8) спрямовані на виховання потреби в духовному та фізичному самовдосконаленні;

- підготувати молодь до захисту Батьківщини шляхом проведення військово-патріотичних змагань;

- надати уміння та навички із тактичної, вогневої, фізичної та стройової підготовки необхідних майбутньому захиснику Вітчизни;

- виховати у молоді стійкі переконання, щодо необхідності служіння Батьківщині, та її захисту;

- провести інформаційну – просвітницьку кампанію щодо здорового способу життя;

- зміцнити зв’язки з громадськими організаціями, клубами, федераціями, асоціаціями та об’єднаннямизадлястворення кола соціального партнерства;

- розширити коло волонтерів, партнерів.

Заходи по реалізації

1.Підготовчий етап.

анонсування Заходу (створення та направлення прес релізів у 15-25 видань, розміщення інформації про Конкурс у мережі Інтернет (10-20 статей);

інформаційно – просвітницька діяльність (розміщення інформації у мережі Інтернет 10-20 статей про переваги здорового способу життя);

залучення до участі не менше ніж 200 осіб;

прийом заявок; ведення переговорів з учасниками, вирішення організаційних питань;

залучення волонтерів, партнерів (5-10);

формування складу тренерів, суддів спортивних змагань;

узгодження договорів на харчування учасників;

створення проектів угод про забезпечення учасників грамотами та сувенірами.

2. Практичний етап:

Реєстрація та збір учасників змагань;

- урочисте відкриття змагань, жеребкування;

– змагання по групам:

-урочисте закриття змагань, нагородження Переможців;

-участь у тематичних секціях;

-зустріч учасників з Головою Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Рефлексія(підсумки)

- підведення підсумків; детальний аналіз і оцінка якості всіх етапів проведення Проекту;

- підготовка фінансових та творчих звітів.

Результати та перспективи

Результати проведення Обласного військово-спортивного конкурсу для трудової та студентської молоді «Призовник» (за один рік):

Кількість учасників: 200 осіб

В результаті проведення Обласного військово-спортивного конкурсу для трудової та студентської молоді «Призовник» представники студентства та трудові колективи Запоріжжя та Запорізької області:

- були залучені до занять фізичною культурою та спортом,

- були залучені до діяльності в рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції з пропаганди та розповсюдження здорового способу життя «Відповідальність починається з мене»,

- отримали практичні навички надання долікарської допомоги,

- набули навичок збереження життя та здоров’я в екстремальних умовах,

- набули базової підготовки до служби в Збройних Силах України,

- сформовано у молоді патріотичної свідомості, національної гордості,

- виховання духовно і фізично розвиненого покоління громадян суверенної України на основі національних традицій, історії військової справи і здорового способу життя.

Перспективи:

У 2013 році нами було створено проектний сектор, який охоплює діяльність щодо розробки різних соціальних проектів та їх реалізації.

Ми плануємо проводити обласнийвійськово-спортивний конкурс для трудової та студентської молоді «Призовник»щорічно ( Конкурс проходе з 2002 року). З цією метою заплановано реалізацію даного проекту в 2015-2016 роках під патронатом Запорізької обласної державної адміністрації в рамках реалізації Державної програми «Молодь України».Щороку планується збільшення кількості учасників фестивалю на 10 %. Даний проект плануємо розвивати шляхом розширення кола співпраці з соціальними партнерами.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів2
Переглядів4001
Обласний військово-спортивний конкурс для молоді «Призовник» Веб ресурс
Керівник проекту:
Шконда Марина Анатоліївна
Термін реалізації:
з 2001 року - донині
Цільова аудиторія:
молодь віком від 18 - 27 років
Партнери:
Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізька обласна організація Товариства сприяння обороні України, Військова частина А-1978 м. Запоріжжя
Партнери