English French German Russian Ukrainian
Створити спільний соціальний проект
Каталог проектів - 2015

Сутність екологічної стежини

Організатор:
Білозерська районна станція юних натуралістів Білозерської районної ради Херсонської обл
Номінація:
Охорона навколишнього середовища та сталий розвиток


Передумови та соціальний запит

Основне призначення екологічних стежок - екологічна освіта і природоохоронне виховання учнів , ознайомлення їх з рідною природою, формування екологічної культури, екологічно-грамотної поведінки людини в навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу та людину як невід"ємну частку довкілля.

Таким чином, екологічна стежка як комплекс екологічних об"єктів сприяє:

- проведенню освітньої та пропагандиської роботи з питань охорони природи;

- створення умов для виховання екологічно грамотної культури поведінки людини в оточуючому середовизщі;

- придбанню педагогами, керівниками гуртків досвіду навчально-виховної роботи з дітьми в природних умовах;

- вивченню та спостереженню учнями об"єктів і явищ природи та подальшому знаходженню тем для майбутньої науково-дослідницької роботи.


Цілі і завдання

Ознайомити з типовими видами рослин нашої місцевості та угрупування водної рослинності.

Вивчити природний комплекс Білого озера.

Проводити теоретичні та практичні роботи з біології , фенології, екології.

Привернути увагу місцевих жителів та органів виконавчої влади до проблем охорони навколишнього середовища.

Вивчати історичне минуле нашого селища на основі об"єктів екологічної стежки.

Формувати бережне ставлення до лікарських, рідкісних та зникаючих видів рослин.

Проводити самостійну та дослідницьку роботу.


Заходи по реалізації

Іетап - організаційно-проектувальний

ІІетап- аналітико-практичний

ІІІетап - заключний


Результати та перспективи:

Оволодіння науковими знаннями і вміннями з вивченням довкілля:

-Оволодіння навичками дослідної роботи: збирання матеріалу, його обробка й оформлення.

-Визначення об’єкта природи, спостереження , запис результатів дослідів.

-З’ясування причинно-наслідкових зв’язків.

Досвід оцінних екологічних суджень, переконань:

-Оцінювання стану довкілля

-Зіставлення проблем села, озера, джерел з національними глобальними проблемами

Досвід вибору рішення:

-Дотримання етичних і правових норм поведінки

-Обговорення наслідків діяльності людини, можливих варіантів використання природи

-Інвентаризація природних об’єктів

Оволодіння трудовими навичками і вміннями природоохоронного характеру:

-Складання карт, схем, таблиць, описів екологічної стежки

-Збереження природних об’єктів, пропаганда природоохоронних знань.

Екологічна стежка - навчальна база для проведення природоохоронних акцій, практичних та пропагандистких робіт юних захисників природи, блакитних і зелених патрулів, екологічних патрулів, агітбригад. Робота на екологічній стежці дає змогу дітям розкрити свої творчі можливості, поєднати розумову та фізичну працю з вивченням оцінки стану і охорони навколишнього середовища. Дає можливість застосовувати знання дітей зі шкільного курсу, а також , програм гуртків еколого-натуралістичного спрямування.

ПРОГОЛОСУВАТИ:  
Голосів3
Переглядів7675
Сутність екологічної стежини Веб ресурс
Керівник проекту:
Данілова Любов Анатоліївна
Термін реалізації:
2014-2017 роки
Цільова аудиторія:
Учні загальноосвітніх шкіл району та вихованці позашкільних закладів
Партнери:
Партнери